Bibliography of CISG Materials in Chinese Go to Database Directory || Go to CISG Table of Contents || Go to Bibliography Homepage

Bibliography of CISG Materials in Chinese

Search the Bibliography

ANDERSEN, Camilla Baasch [Denmark]

2005. The Uniform International Sales Law and the Global Jurisconsultorium, 24 Journal of Law and Commerce (2005) 159-179. For text of this commentary in Chinese, go to <http://www.hkiac.org/HKIAC/pdf/Further%20Readings/CISG_Article.pdf>

ATAMER, Yesim M.

2013. Interest Claim Under the CISG: Uniform or Domestic Law Approach?, in: [Unification of International Trade Rules in the Age of Globalization: China and the World - in Chinese] [conference papers] Tsinghua University, Beijing, China Beijing (October 19-20, 2013) 178 p.

BAI, Fu [China]

1990. "Lianheguo guoji huowu xiaoshou hetong gongyue" shengxiao qingkuang jianjie [The Coming into Force of the "UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods" - A Brief Survey - in Chinese], in: Guoji shangwu yanjiu, International Business Research (Shanghai: Foreign Trade College) 1990 No. 3, 60-61

BAI Ming [China]

2002. Lianheguo guoji huowu xiaoshou hetong gongyue sunhai peichang zhidu bijiao yanjiu [Comparative Study of the Damages System of the CISG - in Chinese], in: Dangdai faxue [Present Day Law Review], Changchun (2002.12), 106-109

BAO Daming [China]

2001. Woguo yu 1980 nian lianheguo guoji huowu xiaoshou hetong gongyue [China and Convention on Contracts for the International Sales of Goods - in Chinese], in: Dandong shizhuan xuebao [Journal of Dandong Teachers' College], Dandong (2001.3), Vol.23 No.1, 40-42

BAO Shimei [China]

2005. Hetong fading jiechu tiaojian zhi bijiao [Comparisons of Legal Conditions for the Termination of Contracts - in Chinese], in: Jishu yu shichang [Technology and Market], Chengdu (2005.9), No. 9, 46-47

BI, Wuqing [China]

1981. Guoji maoyi de tongyi falu wenti - 1964 nian haiya "guoji huowu maimai tongyifa gongyue" yu 1980 nian "lianheguo guoji huowu maimai hetong gongyue" zhi bijiao [Problems of International Trade Law Unification - A Comparative Analysis of the 1964 "Hague Convention Relating to a Uniform Law on the International Sale of Goods" and the 1980 "UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods" - in Chinese], Beijing: Beijing daxue faluxi [Peking University Law Department], Master's Thesis (June 1981) 58 p.

BI Wuqing [China]

1991. Dui haiya "maimai tongyifa gongyue" he "lianheguo guoji huowu xiaoshou hetong gongyue" de bijiao yanjiu [Comparative Research on the Hague "Uniform Sales Convention" and the "CISG" - in Chinese], in: Hebei daxue xuebao (zhe she ban) [Hebei University Journal (Social Science Edition)] (1991) No. 3

BIAN Yongmin [China]

1998. Hetong de jianyan tiaokuan zhong maimai shuangfang de liyi fenxi [Analysis of the Interests of Seller and Buyer in the Inspection Clause of the Contract - in Chinese], in: Guoji maoyi wenti [Journal of International Trade], Beijing (1998.9), 61-64

CAI, Chunsheng [China]

1988. "Lianheguo guoji huowu xiaoshou hetong gongyue" shiyong fanwei zhi tantao [Scope of Application of the "UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods" - Preliminary Analysis - in Chinese, in: Zhongguo guojifa niankan, Chinese Yearbook of International Law, Beijing (1988) 296-306

CAI, Chunsheng [China]

1990. Shilun guoji huowu maimai zhong jiechu hetong quan de xingshi [Tentative Comments on the International Sale of Goods and Exercising the Right of Declaring the Contract Avoided - in Chinese], in: Zhongguo guojifa niankan, Chinese Yearbook of International Law, Beijing (1990) 67-90

CAI, Chunsheng [China]

1991. Guoji huowu maimai hetong zhong yuqi weiyue he fenpi jiaohuo hetong weiyue de jiuji fangfa [Remedies for Anticipatory Breach and for Breach of Instalment Contracts in the International Sale of Goods - in Chinese], in: Guoji maoyi weti, International Trade Journal, Beijing: University of International Business and Economics (1991) No. 2 (total: 100), 24-30

CAI, Chunsheng [China]

1991. Shilun "Lianheguo guoji huowu xiaoshou hetong gongyue" guanyu shijiluxing de guiding [Tentative Comments on the Provisions Concerning Specific Performance in the "UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods" - in Chinese], in: Guoji maoyi wenti, International Trade Journal (Beijing: University of International Business and Economics) (1991) No. 9 (total: 107), 2-7

CAI Chunsheng [China]

1991. Shilun guoji huowu maimai hetong weiyue de sunhai peichang zeren [Tentative Analysis of the Obligation to Compensate Damages for Breach of Contracts for the International Sale of Goods - in Chinese], in: Zhongwai faxue [Foreign Law Review] (1991) No. 3

CAI Qinghui [China]

1999. Woguo xin hetongfa yu lianheguo guoji huowu xiaoshou hetong gongyue de ruogan bijiao [Some Comparisons of Chinese New Contract Law and CISG - in Chinese], in: Guoji jingmao tansuo [International Economics and Trade Research], Guangzhou (1999.5), 44-47

CAI Qinghui [China]

1999. Lianheguo guoji huowu xiaoshou hetong gongyue yu woguo hetongfa bijiao [Comparison of the CISG and Chinese Contract Law - in Chinese], in: Guoji maoyi wenti [Journal of International Trade], Beijing (1999.7), 56-60

CAI Zhenshun [China]

1999. Lianheguo guoji huowu xiaoshou hetong gongyue ruogan wenti yanjiu - jianlun zhonghua renmin gongheguo hetongfa [An Investigation into Problems concerning United Nations Convention on Contracts for International Sales of Goods - in Chinese], in: Shantou daxue xuebao (renwen kexue ban) [Shantou University Journal (Humanities Bimonthly)], Shantou (1999.8), Vol.15 No.4, 9-14

CAI Zhenshun (ed) [China]

1999. Guoji shangfa yanjiu [Study of International Commercial Law - in Chinese], Beijing: Falv chubanshe (Law Press), (1999.8), 1st edition, Chapter 1 "CISG", 1-54

CAO Jianming [China]

1999. Guoji huowu maimaifa [Sales Law in International Trade - in Chinese], in: Cao Jianming ed., Guoji jingji faxue [International Economic Law], Beijing: Zhongguo zhengfa daxue chubanshe [China University of Political Science and Law Press] (1999.1) Part II - Chapter 2, 46-64

CAO Jianming & CHEN Zhidong (ed) [China]

2000. Guoji jingji fa zhuanlun (di 2 juan) [International Economic Law Research (Vol.2) - in Chinese], Beijing: Falv chubanshe (Law Press), (2000.8), 1st edition, Part I "International Trade Law", Chapter 2 "Provisions of Contracts for International Sales of Goods", 17-74

CAO Jun [China]

1996. [General Principles on the Provisions on Sale of Goods in the CISG - in Chinese], in: Guoji faxue [International Law Review] (1996) No. 5, 33-46

CAO Jun [China]

1996. Lun "Lianheguo guoji huowu xiaoshou hetong gongyue" zhong huowu xiaoshou guiding de yiban yuanze: dui "gongyue" wei mingque jiejue de shuyu "gongyue" fanwei "suo yiju de yiban yuanze de tantao" [On General Principles in the Sale of Goods under the CISG: A discussion of general principles concerning the Convention's scope of application which are not clearly settled in the Convention - in Chinese], in: Zhengfa luntan [Political Science and Law Forum] (1996) Nos. 1, 2

CASTELLANI, Luca G.

2008. [Considerations on the uniform interpretation of the CISG in China - in Chinese], 8 International Law Review of Wuhan University (2008) 1-6

CASTELLANI, Luca G.

2013. Reviewing CISG Declarations: Some Lessons Learned, in: [Unification of International Trade Rules in the Age of Globalization: China and the World - in Chinese] [conference papers] Tsinghua University, Beijing, China Beijing (October 19-20, 2013) 178 p.

CHANG Fengmei [China]

2003. Weiyue dui biaodiwu fengxian zhuanyi de yingxiang [On the Impact of Breach of Contract on the Passing of Risk of the Goods - in Chinese], in: Liaoning shuiwu gaodeng zhuanke xuexiao xuebao [Journal of Liaoning Taxation College], Dalian (2003.6), Vol. 15 No. 3, 26-27

CHE, Pizhao

2008. [The Application of the CISG (1980) - in Chinese], Practice in Foreign Economic Relations and Trade (China) (2008) vol. 4, 57 p.

CHEN An [China]

1987. Guoji huowu maimaifa gaishu; Guoji huowu maimai hetong de chengli [Brief Introduction to the Law on the International Sale of Goods; The Conclusion of Contracts in the International Sale of Goods - in Chinese], in: Chen An ed., Guoji maoyifa [International Trade Law]. Xiamen : Lujiang chubanshe [Lujiang Press] (1987) Chapters 1-2, 27-53

CHEN An [China]

1994. Guoji huowu maimaifa [The Law on the International Sale of Goods - in Chinese], in: Chen An ed., Guoji jingji faxue [International Economic Law], Beijing: Beijing daxue chubanshe [Beijing University Press] (1994.12) Chapter 3, 122-204

CHEN An (Chief editor) / SHAN Wenhua (Volume editor) [China]

2000. Guoji maoyi faxue (shang) [International Trade Law (I) - in Chinese], Beijing: Beijing daxue chubanshe [Peking University Press], (2000.10), 1st edition, Chapter 5 "International Sales of Goods", 265-318

CHEN Bin [China]

2006. Xian Dai Shang Ren Fa Zai Guo Ji Shang Shi Zhong Cai Zhong De Shi Yong Wen Ti Fen Xi [Analysis on the Issue of Application of Lex Mercatoria in International Commercial Arbitration - in Chinese], Vol. 7 Zhong Cai Yan Jiu [Arbitration Study] (January 2006) 36 et seq.

CHEN Daisong [China]

1999. Lun dangdai guoji shangshi hetong weiyue jiuji zhi zuixin fazhan [On the Latest Development in Remedies for Breach in Modern International Commercial Contracts - in Chinese], in: Huadong zhengfa xueyuan xuebao [Journal of East China University of Politics and Law], Shanghai (1999.5), 51-55

CHEN Guofu / CHEN Li [China]

1992. Guoji huowu maimai hetong de shiyong fanwei he hetong dingli [Scope of Application and Conclusion of Contract in Contracts for the International Sale of Goods - in Chinese], in: Xiamen daxue xuebao [Xiamen University Journal] (1992) No. 2

CHEN, J.

2011. 论 CISG 项下国际惯例的效力 – 兼论我国《民法通则》第 142 条的改良. [On the legal effect of international usage under CISG (1980) and modification of article 142 of General Principles of Civil Law - in Chinese], 5 Journal of international trade (China) (2011) 157-165

CHEN Jia [China]

2005. CISG yu PICC guanyu genben weiyue guiding zhi bijiao [Comparison of Fundamental Breach under the CISG and the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts - in Chinese], in: Xingzheng fazhi [Administration Law], Wuhan (2005.4), No. 4, 23-25

CHEN Jinping [China]

2003. Lun yuqi weiyue zhidu zai woguo de shiyong [On the Application of Anticipatory Breach in China - in Chinese], in: Lushi shijie [Lawyer World], Wuhan (2003.4), 37-38

CHEN, L. / LI, Q.

2011. CISG 第39条第1 款在德国的适用与解释 [On the Application and Interpretation of Article 39(1) CISG (1980) in Germany - in Chinese], 5 Journal of Soochow University (China) (2011) 96-192

CHEN Lihu / ZUO Ping

2008. [Specific performance under the CISG: with comments on article 107 of the contract law of the People's Republic of China - in Chinese], 8 International Law Review of Wuhan University (2008) 289-306

CHEN Nianchang [China]

1992. "Lianheguo guoji huowu xiaoshou hetong gongyue" ji qi zai woguo de shiyong [The "UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods" and Its Application in China - in Chinese], in: Jingji yu fa, Economy and Law (Shenyang: Liaoning Province People's Government Economic Law Research Center) (1992) No. 5 (total: 56), 46-47.45

CHEN Suyu [China]

1996. Guoji huowu maimaifa [Sales Law in International Trade - in Chinese], in: Chen Suyu ed., Guoji jingjifa [International Economic Law], Chengdu: Xinan caijing daxue chubanshe [Southwest University of Finance and Economy Press] (1996.9) Chapter 2, 43-76

CHEN Weiguo [China]

2002. Hetongfa youguan chengnuo yanwu guiding de yige quexian [A Defect of the Provision on the Delay of Acceptance in the Contract Law - in Chinese], in: Guoji guanxi xuebao [Journal of the University of International Relations], Beijing (2002.6), 51-55

CHEN Xinghua [China]

2004. Lun huowu maimai hetong zhong de sunhai peichang [On Damages in Contracts for Sale of Goods - in Chinese], in: Harbin xueyuan xuebao [Journal of Harbin University], Harbin (2004.5), Vol.25 No.5, 39-40

CHEN, Zhidong / CHEN, Haizhou

2013. 实际 履行救济方式的法律实务思考 [Considerations in the Implementations of Remedies for Performance Breach: From the legal practice perspective - in Chinese], in: [Unification of International Trade Rules in the Age of Globalization: China and the World - in Chinese] [conference papers] Tsinghua University, Beijing, China Beijing (October 19-20, 2013) 178 p.

CHEN Zhidong / WU Guihua [China]

2002. Lianheguo guoji huowu xiaoshou hetong gongyue shiyong yuanze jingxi - jian ping woguo minfatongze di 142 tiao [Analysis of the Principles of Application of the CISG - Comments on Article 142 of the Chinese General Principle of Civil Law - in Chinese], in: Dangdai faxue yanjiu [Contemporary Legal Science Research], Shanghai (2002.3), Total No.37, 10-19

CHEN Zhidong, / WU Jiahua [China]

2004. Lun lianheguo guoji huowu xiaoshou hetong gongyue zai zhongguo de shiyong - jian ping woguo minfa tongze di 142 tiao [On the Application of the CISG in China - Commentary on Article 142 of the General Principles of Civil Law of the PRC - in Chinese], in: Faxue [Law Science], Beijing (2004.10), 107-118

CHEN, Zhidong, / WU, Jiahua

2007. [The Applicaiton of the CISG (1980) in China: Article 142 of General Principles of the Civil Law of the People's Republic of China - in Chinese], China Academic Journal Electronic Publishing House (China) (2007) vol. 5, 191 p.

CHENG Bin [China]

2005. Cong lianheguo guoji huowu xiaoshou hetong gongyue tiqu liyi [Deriving Benefits from the Application of the CISG - in Chinese], in: Zhongguo haiguan [China Customs Monthly], Beijing (2005.6), No. 6, 70-71

CHINA: Domestic documents

1988. Duiwai jingji maoyibu [Ministry of Foreign Economic Relations and Trade, 4 Dec. 1987] Guanyu zhixing lianheguo guoji huowu xiaoshou hetong gongyue yin zhuyi de jige wenti [Some Problems to be Observed in Applying the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods - in Chinese], in: Zhonghua renmin gongheguo zuigao renmin fayuan gongbao [Bulletin of the Supreme People's Court of the People's Republic of China] (Beijing) 1988 No. 13, issue 1, 19-20 [translated - in German], in: XU Guojian, Anwendungsprobleme des chinesischen internationalen Kaufrechts, Thesis Hamburg 1994, Frankfurt/M: Lang (1994) 300 p. [45-46]

CHINA: Domestic documents

1988. Zuigao renmin fayuan [Supreme People's Court, 10 Dec. 1987] Zhuanfa duiwai jingji maoyibu guanyu zhixing lianheguo guoji huowu xiaoshou hetong gongyue yin zhuyi de jige wenti de tongzhi [Transmitting the Circular of the Ministry of Foreign Economic Relations and Trade on "Some Problems to be Observed in Applying the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods" - in Chinese], in: Zhonghua renmin gongheguo zuigao renmin fayuan gongbao [Bulletin of the Supreme People's Court of the People's Republic of China] (Beijing) 1988 No. 13, issue 1, 19-20 [translated - in German], in: XU Guojian, Anwendungsprobleme des chinesischen internationalen Kaufrechts, Thesis Hamburg 1994, Frankfurt/M: Lang (1994) 300 p. [46-47]

CHINA: Domestic documents

1989. Lianheguo guoji huowu xiaoshou hetong gongyue [The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods - in Chinese], in: Zhonghua renmin gongheguo falu quanshu [The Laws of the People's Republic of China - Complete Collection], Changchun: Jilin renmin chubanshe [Jilin People's Press] (1989) 3052 p. [2333-2346]

CHINA: Domestic documents

1990. Lianheguo guoji huowu xiaoshou hetong gongyue [The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods - Official Publication in Chinese], in: Zhonghua renmin gongheguo guowuyuan gongbao [Bulletin of the State Council of the People's Republic of China], Beijing (13 June 1990) No. 8, 290-315

CHINA LAW AND PRACTICE

1987. United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (1980), 1 China Law and Practice (1987) No. 5, 24-52 [text of CISG with footnote references to FECL, also editor's notes]

CUI Han [China]

2003. Lun guoji huowu maimai hetong de yuqi weiyue ji bujiu [On Anticipatory Breach in the International Sale of Goods - in Chinese], in: Jingji zongheng [Economic Journal], Changchun (2003.8), 37-38

DAI Xiaodong [China]

2005. Lun guoji huowu maimai zhong de fengxian zhuanyi - lianheguo guoji huowu xiaoshou hetong gongyue tiaokuan zhi pingxi [On Passage of Risk in the International Sales of Goods - in Chinese], in: Hubei jingji xueyuan xuebao (renwen shehui kexueban) [Journal of Hubei University of Economics (Humanities and social Science)], Hubei (2005.7), vol. 2 No. 7, 118-121

DENG Xiaoyun [China]

2005. Yuqi weiyue jiuji fangfa de ruogan falv wenti tantao [On Several Legal Issues Associated with Remedies for Anticipatory Breach - in Chinese], in: Henan shifan daxue xuebao (zhexue shehui kexueban) [Journal of Henan Normal University (philosophy and social sciences edition)], Xinxiang (2005.1), Vol. 32 No. 1, 126-128

DING Fu [China]

2000. Woguo hetongfa di 148 tiao yu guoji huowu xiaoshou hetong gongyue xiangguan tiaokuan de bijiao [The Comparison of Article 148 of Chinese Contract Law and the Relevant Provisions of the CISG - in Chinese], in: Hebei faxue [Hebei Law Science], Shijiazhuang (2000.1), 141&147

DING Meisheng / SHU Rengui [China]

2005. Maifang dui huowu yu hetong bufu de chuli [The Buyer's Disposal of Goods that Do Not Conform to the Contract - in Chinese], in: Duiwai jingmao shiwu [Practice in Foreign Economic Relations and Trade], Wuhan (2005.1), No. 1, 60-62

DING, Wei [China]

1999. Dui guoji huowu maimai hetong xingshi de liangdian kanfa [Two Viewpoints on the Formality of Chinese Contracts for International Sale of Goods - in Chinese], Faxue (Legal Science), Beijing (1999.7) 24-25

DING Xiaowei [China]

2004. Guoji huowu maoyi zhong maifang xiaci danbao zeren zhi bijiao - jian ping woguo hetongfa de xiangguan guiding [A Comparison of the Security for Defects of Rights between Buyers and Sellers in International Sales of Goods - in Chinese], in: Zhengfa xuekan [Journal of Political Science and Law], Guangzhou (2004.8), Vol.21 No.4, 12-15

DONG Likun [China]

1988. Yu caichan youguan de falu chongtu [Conflicts of Laws Relating to Property - in Chinese], in: Dong Likun ed., Guoji sifa lun [International Private Law], Beijing: Falu chubanshe [Law Press] (1988.3) Chapter 5, 321-325

DORE, Isaak I. [U.S./Zambia]

1984. Cong meiguo guandiankan genju lianheguo guoji huowu xiaoshou hetong gongyue xuanze falu [Choice of Law under the International Sales Convention: A U.S. Perspective - in Chinese], in: Faxue yicong [Legal Science Translation Series], Beijing: Chinese Academy of Social Science, Legal Science Research Institute (1984) No. 6, 57-62 [Excerpts from A.J.I.L. 77 pt (1983) 521-540]

DU Huanfang [China]

2003. Lun guoji hetong jieshi de falu shiyong [On the Legal Basis of the Interpretation of International Contracts - in Chinese], in: Hangzhou shangxueyuan xuebao [Journal of Hangzhou University of Commerce], Hangzhou (2003.3), No.60, 40-43

DU, Tao

2007. [The Necessity to Withdraw the Reservation to Article (1)(1)(b) of the CISG (1980) - in Chinese] Paper prepared for Global Forum on Private International Law Annual Conferrence of China Society of Private International Law 2007: Celebration of the 20th Anniversary of CSPIL.

DU, Tao

2013. 论我国撤销CISG第95条保留之必要性 [On China’s Necessity to Withdraw its Reservation to CISG under Article 95 - in Chinese], in: [Unification of International Trade Rules in the Age of Globalization: China and the World - in Chinese] [conference papers] Tsinghua University, Beijing, China Beijing (October 19-20, 2013) 178 p.

DUAN, Ruilin [China]

1983. Lun guoji maoyifa de tongyi yu lianheguo guoji huowu maimaihetong gongyue [On the Unification of International Trade Law and the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods - Lectures No. 3 and 4 - in Chinese], in: Guowai faxue [Foreign Legal Science], Beijing: Peking University (1983) No. 3 (total: 28), 67-72.51, No. 4 (total: 29), 65-69.25

DUN Yimin [China]

2005. Huowu suoyouquan zhuanyi he maimai shuangfang de quanli yiwu [The Rights and Duties of the Buyer and the Seller and the Transfer of Property of Goods - in Chinese], in: Shangchang xiandaihua [Market Modernization], Beijing (2005.10), No. 10, 153

EISELEN, Siegfried

2013. The Need for CISG Countries to Adopt the Electronic Communications Convention, in: [Unification of International Trade Rules in the Age of Globalization: China and the World - in Chinese] [conference papers] Tsinghua University, Beijing, China Beijing (October 19-20, 2013) 178 p.

FAN, Wei / MA, Chunsheng

2008. [The Applicaiton of the CISG (1980) in the Form of Contract - in Chinese], Modern Business Trade Industry (China) (2008) vol. 5, 291-292

FANG, Zhiyin [China]

1985. Guoji maoyifa de xinfazhan - jianping lianheguo 1980 nian maimai gongyue [New Developments in International Trade Law - A Comment on the UN 1980 Sales Convention - in Chinese], in: Zhengzhi: yu falu [Political Science and Law] Shanghai Academy of Social Science) (1985) No. 4, 42-47

FARIA, José Angelo Estrada

2008. [The United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts: An Introductory Note - in Chinese], 8 International Law Review of Wuhan University (2008) 7-11

FENG Datong [China]

1985. Guoji huowu maimai hetong gongyue [The Convention on Contracts for the International Sale of Goods - Lectures on International Economic Law Nos. 9-12 - in Chinese], in: Guoji maoyi wenti, International Trade Journal, Beijing: University of International Business and Economics (1985) No. 9 (total 45), 42-45 ["Introduction"]; No. 10 (total 46), 31-35 ["Formation of contract"]; No. 11 (total 47), 40-44 ["Seller's Obligations"], No. 12 (total 48), 29-33 ["Buyer's Obligations"]

FENG Datong [China]

1988. "Lianheguo guoji huowu maimai hetong gongyue" de shiyong fanwei [The Sphere of Application of the "UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods" - Waimao Lecture No. 1 - in Chinese], in: Guoji maoyi wenti, International Trade Journal, Beijing: University of International Business and Economics (1988) No. 1, 41-45

FENG Datong [China]

1988. Maifang de yiwu [Obligations of the Buyer - Waimao Lecture No. 5 - in Chinese], in: Guoji maoyi wenti, International Trade Journal, Beijing: University of International Business and Economics (1988) No. 5, 52-55

FENG Datong [China]

1988. Maifang de yiwu [Obligations of the Seller - Waimao Lecture No. 4 - in Chinese], in: Guoji maoyi wenti, International Trade Journal, Beijing: University of International Business and Economics (1988) No. 4, 32-36

FENG Datong [China]

1991. Maimaifa [Sales Law - in Chinese], in: Feng Datong ed., Guoji shangfa (xin bian ben) [International Commercial Law (New Edition)], Beijing: Duiwai mayi jiaoyu chubanshe [Foreign Trade Education Press] (1991.5) Chapter 3, 200-291

FENG Datong [China]

1993. Guoji huowu maimaifa [The Law on the International Sale of Goods - in Chinese], Beijing: Duiwai maoyi jiaoyu chubanshe ]Foreign Trade Education Press] (1993.5)

FENG Datong [China]

1995. Guoji huowu maimaifa [Sales Law in International Trade - in Chinese], in: Feng Datong ed., Guoji maoyi fa [International Trade Law], Beijing: Beijing daxue chubanshe [Beijing University Press] (1995.6) Part I, Chapter 1, 9-101

FENG Fang [China]

1989. Lianheguo "Guoji huowu xiaoshou hetong gongyue" guojixing tedian zhi chutan [The UN "Convention on Contracts for the International Sale of Goods"- First Approach to Specific Aspects of Its International Character - in Chinese], Beijing: Beijing daxue faluxi [Peking University Law Department], Master's thesis (June 1989) 31 p.

FENG Guofeng [China]

2003. Qianxi duiwai maoyi zhong fengxian zhuanyi wenti [On Passage of Risk in Foreign Trade - in Chinese], in: Nantong zhiye daxue xuebao [Journal of Nantong Vocational College], Nantong (2003.3), Vol.17 No.1, 12-15

FRIEHE, Heinz Albert / HUCK, Winfried

2011. Uniform Sales Law (CISG): synopsis of selected texts [electronic resource], 4th ed. Lower Saxony, Germany, s.n, (2011) database presenting side-by-side translation of the CISG (1980) in 10 languages: Chinese, English, French, Russian, Spanish, Dutch, German, Italian, Japanese and Swedish. Also includes a collection of the text in 39 languages, available online at <http://web.law-and-business.de/cisg7/index2.php>

FU, S. Q. [China]

1993. Applicable laws on international economic contracts, among others: United Nations Sales Convention (1980) [ - in Chinese], in: Zhong wai touzi fa bijiao, Y. B. Zheng, chief ed., Shanghai: Tongji daxue chubanshe, 1993 [Foreign investment laws of China: a comparison with the laws of other countries, Chapter 8, Foreign trade management - in Chinese) (Section 5) 269-272

GAO Ersen [China]

1998. Guoji maoyifa [International Trade Law - in Chinese], in: Gao Ersen ed., Guoji jingjifa tonglun [A General Introduction to International Economic Law], Beijing: Falu chubanshe [Law Press] (1998.11) Chapter 5, 134-154

GAO, Shuping [China]

1988. Lun yaoyue yu chengnuo de yizhixing yu feiyizhixing - qianxi 1980 nian " . . . gongyue" di 19 tiáo [On Offer and Acceptance, Corresponding and not Corresponding - a Glance at Article 19 of the 1980 UN Sales Convention - in Chinese], in: Dangdai faxue yanjiu [Contemporary Legal Science Research], Shanghai: Fudan University, Law Faculty (1988) No. 1 (1), 26-30

GAO Shuyi [China]

1989. Guoji maoyifa [International Trade Law - in Chinese], in: Gao Shuyi ed., Guoji jingjifa zonglun [General International Economic Law], Changchun: Jilin daxue chubanshe [Jilin University Press] (1989.1) Part II, Chapter 1, 156-187

GAO Xiang / WANG Yufei [China]

2005. Guoji maoyi zhong de huowu suoyouquan zhuanyi bijiaofa yanjiu- yi yingguofa he zhongguofa de xiangguan guiding weili [Comparative Study on Transfer of the Property of the Goods in International Trade - with the Relative Regulations of England and China as Examples - in Chinese], in: Heilongjiangsheng zhengfa guanli ganbu xueyuan xuebao [Journal of Heilongjiang Administrative Cadre Institute of Politics and Law], Haerbin (2005.6), No. 6, 75-78

GAO, Yongfu / DAI, Guorong [China]

1987-88. Guoji huowu maimai de falu zhidu [The Legal System of the International Sale of Goods - in Chinese], Zhengzhou: Henan renmin chubanshe [Henan People's Press] (1987.11, 1988.8) 174 p. (CISG 5-69)

GE Juanjuan [China]

2000. Woguo yinggai chehui dui guoji huowu xiaoshou hetong gongyue di 11 tiao de baoliu [China Should withdraw its Reservation for Article 11 of CISG - in Chinese], in: Jingji yu fa [Economy and Law], Shenyang (2000.1), Total No. 148, 14-15

GONG Baihua [China]

1997. Guoji maimai hetong [International Commercial Contracts - in Chinese], in Gong Baihua ed., Guoji jingji hetong [International Commercial Contracts, Shanghai: Fudan daxue chubanshe [Fudan University Press] (1997) Chapter 2, 20-75

GOTANDA, John Y.

2013. Dodging Windfalls: Damages Based on Market Price, Actual Loss and Appropriate Awards, in: [Unification of International Trade Rules in the Age of Globalization: China and the World - in Chinese] [conference papers] Tsinghua University, Beijing, China Beijing (October 19-20, 2013) 178 p.

GU Xuan [China]

1990. Luelun woguo "shewai jingji hetongfa" yu "Lianheguo guoji huowu xiaoshou hetong gongyue" zhi yitong [Brief Comment on the Difference and Similarities between China "Foreign Economic Contract Law" and the "UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods" - in Chinese], in: Guangdong faxue [Guangdong Law Science], Guangdong faxue [Guangdong Province Law Society] (1990) No. 3 (total: 17), 8-11.19

GUO Goting [Thomas G. Guo] ed. [China]

1995. Dangdai zhongguo shewai jingji jiufenan jingxe [Analysis of International Commercial Disputes in China Today - in Chinese], Beijing: Zhongguo shenfa daxue chubanshe [China University of Political Science and Law Press] (1995.1) [118 cases, at least 4 involving CISG: No. 10 [39-45], 17 [76-83], 29 [132-136], 36 [153-171]; see also 12 [49-52], 21 [98-101], 37 [172-178]]

GUO Xiaowen [China]

1995. Pinglun fenxi [Note commenting on two 1992 CIETAC awards - in Chinese], in: Guo Xiaowen ed., Zhongguo guoji jingji maoyi zhongcai anli fenxi, diyijuan: guoji maoyi zhengyi [Chinese International Economic and Trade Arbitral Awards: Selected Cases and Comments, Vol. I: International Trade Disputes], Hong Kong: Joint Publishing Co. (1995.7) No. 1 [5-9], 2 [19-27]

GUO Xiaowen ed. [China]

1995. Zhongguo guoji jingji maoyi zhongcai anli fenxi, diyijuan: guoji maoyi zhengyi [Chinese International Economic and Trade Arbitral Awards - Selected Cases and Comments, Vo.l. I: International Trade Disputes - in Chinese], Hong Kong: Joint Publishing Co. (1995.7) 320 p. [CISG cases: No. 1 [3-9], 3 [14-27], 5 [33-43], 6 [44-48], 10 [78-86], 21 [155-161], 22 [162-169], 23 [170-176]]

GUO Yu [China]

1999. Guoji huowu maimaifa [The Law on the International Sale of Goods - in Chinese], Beijing: Renmin fayuan chubanshe [People's Court Press] (1999.1) [CISG mentioned in Chapter 2, 21-34]

GUO Yujun / JIN Ting

2008. Summary of the 2007 International seminar on the application and interpretation of the CISG in member states - in Chinese], 8 International Law Review of Wuhan University (2008) 330-337

HAN Jian [China]

1995. Pinglun fenxi [Note commenting on two 1991 CIETAC awards - in Chinese], in: Guo Xiaowen ed., Zhongguo guoji jingji maoyi zhongcai anli fenxi, diyijuan: guoji maoyi zhengyi [Chinese International Economic and Trade Arbitral Awards - Selected Cases and Comments, Vol. I: International Trade Disputes, Hong Kong: Joint Publishing Co. (1995.7) No. 5 [40-43], 6 [47-48]

HAN, Jian [China]

2008. The application of CISG in international arbitration: the Chinese experience - in Chinese], 8 International Law Review of Wuhan University (2008) 272-279

HAN Shiyuan [China]

1999 Genben weiyue lun [On Fundamental Breach - in Chinese], in: Jilin daxue shehui kexue xuebao [Jilin University Journal Social Science Edition], Changchun (1999.7), Vol 4, 30-35

HAN Shiyuan

2013. 情事变更的几个问题 [On the Issues of Circumstance Alternation - in Chinese], in: [Unification of International Trade Rules in the Age of Globalization: China and the World - in Chinese] [conference papers] Tsinghua University, Beijing, China Beijing (October 19-20, 2013) 178 p.

HAN Xiaojing [China]

1985. "Lianheguo guoji huowu maimaihetong gongyue" tantao [The "UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods" - Preliminary Analysis - in Chinese], Beijing: Zhongguo zhengfa daxue [Chinese University of Political Science and Law], Master's Thesis (June 1985) 98 p.

HAN Yonghong [China]

2003. Lun weiyue sunhai peichang zhong de ke yujian guize [Lun the Rule of Foreseeability in the Remedy of Damages - in Chinese], in: Guangdong waiyu waimao daxue xuebao [Journal of Guangdong University of Foreign Studies], Guangzhou (2003.5), Vol.14 No.1, 65-68

HE Bosong / TIAN Shiyang [China]

2005. Guoji maimai zhong huowu suoyouquan zhuanyi shijian de lifa pingxi [Legislative Analysis on the Time of Transfer of Property of Goods in International Sales - in Chinese], in: Heilongjiangsheng zhengfa guanli ganbu xueyuan xuebao [Journal of Heilongjiang Administrative Cadre Institute of Politics and Law], Haerbin (2005.3), Vol. 48 No. 3, 118-121

HE Li [China]

2000. Guoji maoyi fa [International Trade Law - in Chinese], Shanghai: Fudan daxue chubanshe [Fudan University Press], (2000.12), 1st edition, Chapter 6 "International Sale of Goods", 123-146

HE Lisha [China]

2001. Hetong weiyue jiuji zhi bijiao [Comparison of Remedies for the Breach of Contracts - in Chinese], in: Lingling shifan gaodeng zhuanke xuexiao xuebao [Journal of Lingling Teachers' College], Lingling (2001.5), Vol.22 No.2, 11-12

HE Minzhi [China]

1988. Guoji maoyi hetong zhongdi suoyou quan zhuanyi wenti, in: Shengzhi yu falu [Political Science and Law], Shanghai: Academy of Social Science (1988) No. 4

HE Qisheng [China]

2004. Dianzi dingyue yu guoji huowu xiaoshou hetong gongyue de fazhan [Electronic Contracting and the Development of the CISG - in Chinese], in: Bijiaofa yanjiu [Journal of Comparative Law], Beijing (2004.3), 126-132

HE Quisheng [China]

2007. [Comments on Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts: In comparison with UN CISG and UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce - in Chinese], 29 Journal of Jinan University [Guangzhou, People's Republic of China] (1/2007) 57-64

HE Shaojun [China]

1997. Guoji hetong tongyi shitifa zhong de "dangshiren zizhi tiaokuan" tanxi [The Study on the "Autonomy of Will Clause" in Uniform Substantive Laws for International Contracts - in Chinese], in: Wuhan daxue xuebao (zhesheban) [Journal of Wuhan University (philosophy and social science edition)], Wuhan (1997.5), 67-71

HE Yi [China]

2003. Ouzhou xiaofeizhe xiaoshoufa zhiling yu lianheguo guoji huowu xiaoshou hetong gongyue zhi bijiao [The Comparison of the European Directive on Certain Aspects of the Sale of Consumer Goods and the CISG - in Chinese], in: Faxue pinglun [Law Review], Wuhan (2003.2), 65-70

HE, Yinhua

2008. [China's Reservation to Article 11 of the CISG (1980) - in Chinese], Knowledge Economy (2011) Vol. 7, 34-35

HISCOCK, Mary E.

2013. The CISG: A Tool for the Internationalisation of the Curriculum, in: [Unification of International Trade Rules in the Age of Globalization: China and the World - in Chinese] [conference papers] Tsinghua University, Beijing, China Beijing (October 19-20, 2013) 178 p.

HONNOLD, John O. [U.S.]

1984. Lianheguo guoji huowu xiaoshouhetong gongyue de jieshi yuanze [The "UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods" - Interpretation Principles - in Chinese], in: Faxue yicong [Legal Science Translation Series] (Beijing: Chinese Academy of Social Science, Legal Science Research Institute) (1984) No. 6, 46-52

HONNOLD, John O. [U.S.]

1985-86. Guoji maoyi tongyifa [Uniform Law of International Trade - in Chinese], in: Guowai faxue [Foreign Legal Science] (Beijing Peking University) (1985) No. 6 (total: 43), 17-21, 24; (1986) No. 1 (total: 44), 69-75

HU, X.

2011. CISG 在中国适用的方法论思辨 [On a methodology for CISG (1980) Application in China - in Chinese], 7 Commercial research (China) (2011) 21-25

HUANG Hui / WAN Xiaolan [China]

1995. "Lianheguo guoji huowu xiaoshou hetong gongyue" zai woguode shiyong [CISG as applied in China - in Chinese], in: Fuzhou daxue xuebao [Fuzhou University Journal] (1995) No. 2

HUANG Jie [China]

2002. Qianxi lianheguo guoji huowu xiaoshou hetong gongyue di 79 tiao [Preliminary Study of Article 79 of the CISG - in Chinese], in: Guoji shangwu yanjiu [International Business Research], Shanghai (2002.5), 62-65

HUÁNG Qingyuán

1978. Weixian fudan zhi bijiaofa de yaniju - tebie qiangdiao guoji shangpin maimai zhi weixian fudan [Comparative study of the burden of risk - with special emphasis on the burden of risk in the international sale of goods - in Chinese], in: 14 Zhongxing faxue [Zhongxing Law Review], Taipei (1978) 261-288 [No. 10, 1-28]

HUANG Yaying [China]

1993. Due guoji huowu xiaoshou zhong chengnuo zhidu de yanjiu [Research on the System of Promises in the International Sale of Goods - in Chinese], in: Falu kexue [Legal Science] (1993) No. 6

JIA Yi [China]

2005. Guoji huowu maimai hetong gongyue dui geshi zhizhan jiejue fang'an zhi pingshu, [Analysis of Solutions to the "Battle of the Forms" under the CISG - in Chinese], in: Faxue zazhi [Law Science Magazine], Beijing (2005), Supplement, 151-153

JIANG Fengwen [China]

1988. Guoji huowu maimaizhong de tongyi falu wenti [Problems of International Sales Law Unification - in Chinese], Beijing: Falu chubanshe [Law Publishers] (1988) 5, 147 p.

JIANG Tao [China]

2005. Hetongfa yu lianheguo guoji huowu xiaoshou hetong gongyue de bijiao yu pingxi [Comparison and Review of the Contract Law of China and the CISG - in Chinese], Beijing (2005.7), No. 7, 69-73

JIMENEZ TORRES, Roberto (Formación en computadora) [Mexico]

1998. Contratación internacional: Comentarios a los Principios sobre los Contratos Comerciales Internacionales del UNIDROIT [International sales: Commentaries on the UNIDROIT Principles], Universidad Nacional Autónoma de México/Universidad Panamericana, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Serie H: Estudios de Dericho, Internacional Público, Núm. 27, Mexico (1998) 325 p. Commentaries by Jorge Adame Goddard, Francisco José Contreras Vaca, Rodolfo Cruz Miramontes, María del Pilar Perales Viscasillas, Leonel Pereznieto Castro, José Luis Siqueiros, Julio César Treviño Azcúe, and Hernany Veytia [- in Spanish]; by Peter Linzer, Joseph M. Perillo, Arthur Rosett, James F. Smith, Leon E. Trakman, and Detlev F. Vagts [- in English]

KONG Dongju [China]

2003. Lun weiyue zeren de guize yuanze [On the Liability Principle in Breach of Contract - in Chinese], in: Anhui gongye daxue xuebao (shehui kexue ban) [Journal of Anhui University of Technology (Social Sciences)], Ma'anshan (2003.5), Vol.20 No.3, 26-28

LAN En Fong [Taiwan]

1997. Wenming guocheng shang de chengjiu [Accomplishing a Process of Human Culture - Book Review: Emptio-Venditio Inter Nationes, Mélanges / Festgabe K.H. Neumayer (Basel 1997) - in Chinese], in: Quanguo lushi [The National Lawyer], Taibei [Taipei, Taiwan] (1997) No. 10, 42-47

LAN En Fong [Taiwan]

1999. Guoji maoyi jiufen de chuli chengxu [Dispute Settlement Processes in International Business - in Chinese], Taibei [Taipei, Taiwan] (1999) 612 p. [CISG 20, 27, 173]

LAO Linlin [China]

2003. Hetongfa yu lianheguo guoji huowu xiaoshou hetong gongyue zhidu zhi bijiao [Comparison of the Systems of Contract Law and the CISG - in Chinese], in: Hubei shehui kexue [Social Science in Hubei], Wuhan (2003.4), 62-65

LEE, Rick K. [Li Kehe] [Taiwan]

1994/1995. Foreseeability of Damages Under the Vienna Sales Convention and the United States Contract Law, in: Wanguo falu [Foreign Trade Review], Taibei [Taipei, Taiwan] (1994) No. 78, 56-50 (Part 1); (1995) No. 79, 41-37 (Part 2)

LEI, Mingen [China]

1988. "Lianheguo guoji huowu maimai hetong gongyue" yu guoji maoyi guanli ["The UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods" and International Trade Customs - Waimao Lecture No. 2 - in Chinese], in: Guoji maoyi wenti, International Trade Journal, Beijing: University of International Business and Economics, (1988) No. 2, 47-51

LI Bin [China]

1987. "Zhongguo shewai jingji hetongfa" yu "Lianheguo guoji huowu xiaoshou hetong gongyue" weiye jiouji fangfa shang de yitong [Remedies for Breach of Contract in the "Chinese Foreign Economic Contract Law" Compared with the CISG - in Chinese], in: Guoji shangbao [International Business Journal] (28 December 1987) 3 et seq.

LI Dongming [China]

2004. Dui lianheguo guoji huowu maimai hetong gongyue shiyong fanwei de falu sikao [Study on the Sphere of Application of the CISG - in Chinese], in: Fujian guangbo dianshi daxue xuebao [Journal of Fujian Guangbo Dianshi University], Fuzhou (2004.2), 3-6

LI Gang [China]

2004. Tongyifa de jingzheng guanxia tiaokuan zhuzhang tiaoxuan fayuan [Competitive Jurisdiction Provisions Foster "Forum-shopping" - in Chinese], in: Xingzheng yu fa [Public Administration & Law], Changchun (2004.5), 110-112

LI Guoxiang [China]

1999. Lianheguo guoji huowu xiaoshou hetong gongyue mianze tiaokuan shuping [Comments on Exemption from Liability Clauses and the CISG - in Chinese], in: Faxue zazhi [Law Magazine], Beijing (1999.3), 30-32

LI Hong

1995. Pinglun fenxi [Note: commenting on a 1992 CIETAC award - in Chinese], in: Guo Xiaowen ed., Zhongguo guoji jingji maoyi zhongcai anli fenxi, diyljuan: guoji maoyi zhengyi [Chinese International Economic and Trade Arbitral Awards - Selected Cases and Comments, Vol. I: International Trade Disputes], Hong Kong: Joint Publishing Co. (1995.7) No. 23 [173-176]

LI Hongwei [China]

2005. Yuqi weiyue zhidu de shiyong tanxi [An Analysis of the Application of Anticipatory Breach - in Chinese], in: Liaoningsheng shehui zhuyi xueyuan xuebao [Journal of Liaoning Institute of Socialism], Liaoning (2005.2), No. 2, 47-48

LI Hui [China]

2005. Cong lianheguo guoji huowu xiaoshou hetong gongyue kan "tongyifa" zhong de butongyi [Non-Uniform Aspects of the "Uniform Law" from the perspective of CISG - in Chinese], in: Lilun qianyan [Theoretical Front], Beijing (2005), No. 14, 35-36

LI Jing [China]

2003. Weiyue duiyu huowu fengxian zhuanyi de yingxiang - UCC yu CISG xiangguan tiaokuan duibi fenxi [The Effect of Breach on the Passing of Risk - Comparative Analysis of Relevant Provisions of the UCC and CISG - in Chinese], in: Duiwai jingmao shiwu [Practice in Foreign Economic Relations and Trade], Wuhan (2003.5), 12-14&19

LI Jinze / LIU Nan [China]

1999. Lun lianheguo guoji huowu xiaoshou hetong gongyue zhong de "xuangao hetong wuxiao zhidu" - jianping woguo hetong lifa de youguan guiding [On the System of "Declaring a Contract Avoided" under the CISG - Comments on Relevant Provisions of Chinese Contract Law - in Chinese], in: Fashang yanjiu [Research in Business Law], Wuhan (1999.3), 90-96

LI, W.

2012. 论中国对于《联合国国际贸易销售合同》第 1 条 b项的保留 [On the Positive Meaning of China’s Withdrawing its Reservation to Article 1(b) CISG (1980) - in Chinese], 5 The jurist (China) (2012) 93-103

LI Wei [China]

2002. Lianheguo guoji huowu xiaoshou hetong gongyue pingshi [Comments and Interpretation of CISG - in Chinese], Beijing: Falv chubanshe (Law Press), (2002.8), 1st edition, 541 p.

LI Wei [China]

2004. Ruogan guoji huowu xiaoshou hetong chengli zhengyi'an de taolun - CISG yu UCC zhguo hetongfa de bijiao [Study on Some Cases on the Formation of the Contracts for International Sale of Goods - Comparison of the CISG, UCC and PRC Contract Law - in Chinese], in: Bijiaofa yanjiu [Journal of Comparative Law], Beijing (2004.3), 117-125

LI Xiaolin, YIN Juan, WANG Yaogang [China]

2003. Lianheguo guoji huowu xiaoshou hetong gongyue dui jiaoyi anquan de baozhang [The Protection of Transaction Security under the CISG - in Chinese], in: Tiedao wuzi kexue guanli [Railway Materials Management], Beijing (2003.5), No.126, Vol.21, 49-51

LI Xuebing [China]

1990. Lun Lianheguo guoji huowu xiaoshou hetong gongyue zhong maimai shuangfang zhishi chanquan de zeren danbao [On the Responsibilities of Buyer and Seller Regarding Intellectual Property Under the "UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods" - in Chinese], in: Guoji maoyi wenti, International Trade Journal (Beijing: University of International Business and Economics) (1990) No. 4 (total: 90), 34-37

LI Yangchun [China]

2004. Lun weiyue jiuji [On the Remedies for the Breach of Contracts - in Chinese], in: Xiangtan daxue xuebao (zhexue shehui kexue ban) [Journal of Xiangtan University (Philosophy and Social Sciences)], Xiangtan (2004.5), Vol. 28 No. 3, 98-101

LI Yujun [China]

2005. Yuqi weiyue yu guoji tongxing guize [Anticipatory Breach and International Universal Rules - in Chinese], in: Shandong shenpan [Shandong Judgment], Jinan (2005.4), No. 4, 71-72

LI Zhengfang [China]

1987. ... -guanyu hetong de dingli [... - on the "Formation of Contract" - in Chinese], in: Guoji shangwu yanjiu, International Business Research, Shanghai: Foreign Trade College (1987) No. 6, 14-19

LI Zhihui [China]

2005. Hetongfa yu lianheguo guoji huowu xiaoshou hetong gongyue guanyu hetong chengli de bijiao [Comparison of the Conclusion of Contracts under the Contract Law of China and the CISG - in Chinese], in: Qianyan [Front], Huhehaote (2005.10), No.10, 134-137

LI Zhixiong / TAN Zuyi [China]

2002. Xi lianheguo guoji huowu xiaoshou hetong gongyue zhong fengxian zhuyanyi de youguan guiding [Analysis of the Relevant Provisions on Passing of Risk in the CISG - in Chinese], in: Heilongjiang duiwai jingmao [Heilongjiang Foreign Economic Relations and Trade], Harbin (2002.3), 42-44

LI Zhongyuan [China]

2003. Hetong qiqian jiuji zhidu de bijiao yanjiu [Comparative Study of Remedies for Anticipated Breach of Contract - in Chinese], in: Fashang yanjiu [Research in Business Law], Wuhan (2003.2), 127-134

LI Zhuotong [China]

2005. Lun maimai hetong de fengxian zhuanyi yuanze [On the Principle of the Passing of Risk in Sales Contracts - in Chinese], in: Shaoxing wenli xueyuan xuebao (shekeban) [Journal of Shaoxing Arts and Science Institute (Social Science Edition)], Shaoxing (2005.2), Vol. 24, No. 2, 70-73

LIANG Huanlei [China]

2005. Yize fenpi zhuangyun weiyue anli fenxi [A Case Analysis of Breach of Contract in Deliveries of Goods by Installments - in Chinese], in: Duiwai jingmao shiwu [Practice In Foreign Economic Relations and Trade], Wuhan (2005.5), No. 5, 42-44

LIANG Man-Tsuao [Liang Manchao] [Taiwan]

1991. Cong guoji huowu maimai gongyue tan maoyi maimai fengxian [On the Risk in Commercial Sales under the CISG - in Chinese], in: Huashang jingmao yuekan [Chinese Business, Economy and Trade Monthly], Taibei [Taipei, Taiwan] 80.12 (December 1991) No. 304, 11-14

LIN Shifeng [China]

2004. Chengnuo fangshi de xiaoli kao [Study on the Effect of Accepting Ways - in Chinese], in: Xingzheng yu fa [Public Administration & Law], Changchun (2004.11), 121-123

LIN Shuo-Yien [Lin Shuoyan] [Taiwan]

1980. "1980 nian lianheguo guoji shangpin maimai qiyue gongyue" jianjie: duiwai maoyi baojia yu jieshou ["The CISG". Briefly Introduced: Price, Offer and Acceptance in International Trade - in Chinese], in: Maoyi zhoukan [Trade Weekly], Taibei [Taipei, Taiwan] 69.09 (September 1980) No. 873, 24-27

LIU Chao [China]

2001. Baoliu, or chehui? - ping woguo dui lianheguo guoji huowu xiaoshou hetong gongyue di 11 tiao de baoliu [Maintenance, or Withdrawal? - Comments on China's reservation for article 11 of the CISG - in Chinese], in: Nanjing jingji xueyuan xuebao [Journal of Nanjing University of Economics], Nanjing (2001.3), 63-65

LIU Chun-Tang [Liu Chuntang] [Taiwan]

1990. Lun guoji huowu maimai qiyue zhi dijie - yi 1980 nian lianheguo guoji huowu maimai qiyue gongyue wei zhongxin [On the formation of international contracts for the sale of goods; Major chapter of the CISG - in Chinese], in: Furen faxue [Fu Jen Law Review], Taibei [Taipei, Taiwan] 79.06 (June 1990) No. 9, 1-25; 187-211

LIU Ding [China]

1984. Guoji huowu maimai de falu wenti [Legal Issues of International Trade Sales - in Chinese], in: Liu Ding ed., Guoji jingjifa [International Economic Law], Beijing: Zhongguo renmin daxue chubanshe [China People's University Press] (1984.12) [CISG in Part II - Chapter 2, 33-80]

LIU, Duanlang [China]

1988. "Gongyue" he "Shewai jingji hetongfa" zhuyao neirong bijiao ["Vienna Convention" and "Foreign-Related Economic Contracts Law": Its Main Contents Compared - in Chinese], in: Guangzhou duiwai maoyi xueyuan xuebao [Cantonese Foreign Trade College Journal], Guangzhou: Foreign Trade College (1988) No. 1 (total: 13), 68-74

LIU Guoqiang, WANG Jijiu [China]

2003. Maimai biaodiwu de fengxian fudan wenti tanxi [Delivery of Objects and Burden of Risks during the Course of Performance of Contracts for Sales - in Chinese], in: Nandu xuetan [Academic Forum of Nandu (Journal of Humanities and Social Sciences)], Nanyang (2003.3), Vol.23 No.2, 95-96

LIU Jimin [China]

1993. Guoji huowu maimaifa [The Law on the International Sale of Goods - in Chinese], in: Liu Jimin ed., Guoji jinjifa shiyong [Practical International Economic Law], Beijing: Zhongguo shangye chubanshe [China Commerce Press] (1993.12) Part II: Guoji maoyifa [International Trade Law] Chapter 2, 47-84

LIU, K. / WEI, Y.D.

2011. 关于 CISG‘ 补缺 ’ 规则的探讨 [Study on Gap-filling in CISG (1980) - in Chinese], Chinese and foreign entrepreneurs (China), vol. 7 (2011) 163-168

LIU Manda [China]

1991. Guoji maoyi gongyue guoji faji hetong guanli [International Trade Convention, International Law-like Contractual Usages - in Chinese], in: Guoji jingji hezuo [International Business Cooperation] (1992) No. 8

LIU Qi [China]

1989. Shilun guoji huowu xiaoshou hetong zhongdi zeren xianzhi tiaokuan [Tentative Analysis of the Article Containing the Duty to Mitigate in Contracts for the International Sale of Goods - in Chinese], in: Guoji jinmao yu fa [International Business and Law] (1989) No. 5

LIU, Qiao / REN, Xiang

2013. 中国法院适用《联合国国际货物销售合同公 约》初评 [CISG in Chinese Courts: A Preliminary Survey - in Chinese], in: [Unification of International Trade Rules in the Age of Globalization: China and the World - in Chinese] [conference papers] Tsinghua University, Beijing, China Beijing (October 19-20, 2013) 178 p.

LIU Ruifu ed. [China]

1995. Zhongua renmin gongheguo xianxing falu panli fenxi quanshu [A Comprehensive Analysis of Modern Legal Precedents from the PRC - in Chinese], Beijing: Guoji wenhua chuban gongsi [International Culture Publishing Co.] (1995.2) [CISG case at 1725-1729, touching upon Articles 25, 30, 41, 53, 60]

LIU Weidong [China]

2003. 1980 Nian guoji huowu maimai hetong gongyue wenti tantao - genben weifan hetong jiqi bujiu [On the 1980 Convention (CISG): Fundamental Breach and its remedies - in Chinese], in Xi'an lianhe daxue xuebao [Journal of Xi'an United University], Xi'an (2003.1), Vol.6, No. 1, 44-46

LIU Xinyan / SHI Yan [China]

1999. Guanyu zhonghua renmin gongheguo hetongfa yu lianheguo guoji huowu xiaoshou hetong gongyue de jidian bijiao [Some Comparisons of the Contract Law of People's Republic of China and CISG - in Chinese], in: Guoji jingmao tansuo [International Economics and Trade Research], Guangzhou (1999.5), 42-43&68

LIU, Y.

2011. CISG 损害赔偿制度之因果关系案例分析 [Analysis on the Causal Relationship in the Damage Compensation System of the CISG (1980) - in Chinese], Modern finance and economics: Journal of Tianjin University of Finance (China), vol. 12 (2011) 108-116

LIU, Y.

2011. CISG 项下违约商誉损失赔偿实证研究 [Legal Practice of Compensation of Commercial Reputation Incurred as a Result of the Breach under CISG (1980) - in Chinese], Theory and Modernization (China), vol. 6 (2011) 79-85

LIU, Y.

2012. 论CISG 损害赔偿制度中的可预见要求 [Study on the Foreseeability Requirements in the Damage Compensation System of the CISG (1980) - in Chinese], Journal of Guangdong Institute of Public Administration (China), vol. 2 (2012) 59-65

LIU Yading / YANG Xiuwen [China]

2006. Guan Yu Zai Wo Guo She Wai He Tong Zhong Ding Li Fa Lv Xuan Ze Tiao Kuan De Si Lu [How to Draft a Choice of Law Clause in Contracts Involving Foreign Interests - in Chinese], Shang Cang Xian Dai Hua [Market Modernization] (August 2006) 256 et seq.

LIU Yin [China]

2007. "Guo Ji Shang Shi He Tong Tong Ze" Zai "Lian He Guo Guo Ji Huo Wu Xiao Shou He Tong Gong Yue" Jie Shi Zhong De Yun Yong [Using the UNIDROIT Principles to interpret the CISG - in Chinese], No. 5 Fa Xue [Law Review] (2007) 78 et seq.

LIU, Ying [China]

2009. [The Direct Application of the CISG (1980) in China - in Chinese], Law Review (China) (2009) vol. 5, 83 p.

LIU, Ying

2013. CISG减损规则及其在中国的适用 [CISG’s ‘Mitigation Principle’ and its Application in China - in Chinese], in: [Unification of International Trade Rules in the Age of Globalization: China and the World - in Chinese] [conference papers] Tsinghua University, Beijing, China Beijing (October 19-20, 2013) 178 p.

LIU Ying / HE Quisheng [China]

2009. [Inspiration from Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts upon the legislation of electronic commerce of China - in Chinese], 31 Journal of Jinan University [Guangzhou, People's Republic of China] (4/2009) 67-79

LIU Zhixin [China]

1996. Minshangfa xinleixing anli jingxi [New Types of Civil and Commercial Cases Analyzed - in Chinese], Beijing: Renmin fayuan chubansche [People's Court Press] (1996) 351-353 [CISG case and comment No. 114: Jianxi High People's Court 14 December 1992]

LU Xiang [Taiwan]

1994. Guoji shangpin maimai zhi weixian fudan wenti [Problems Relating to the Passing of Risk in the International Sale of Goods - in Chinese], Thesis, Taiwan National University, Department of Law (15 September 1994) XVI, 236 p.

LUO Haitao / LIU Jianmin [China]

2005. Yuqi weiyue jiuji cuoshi de guoji bijiao [International Comparisons of Remedies for Anticipatory Breach - in Chinese], in: Jingji luntan [Economic Tribune], Beijing (2005.8), No. 8, 126-128

LV You / ZHANG Jing [China]

2005. Lun guoji huowu maimai hetong zhong shuangfang dangshiren de tongzhi yiwu [On the Duty of Informing Parties in Contracts for the International Sale of Goods - in Chinese], in: Zhongcai yu falv [Arbitration and Law], Beijing (2005.3), No. 3, 84-91

MA Li [China]

1997. Guoji shangshi hetongfa [The Law of International Commercial Contracts - in Chinese], in: Ma Li ed., Xinbian guoji shangfa [International Commercial Law - New Edition], Beijing: Lixin Kuaiji chubanshe [Lixin Accounting Press] (1997.9) Chapter 2, 74-146

MA Qian [China]

2005. Lianheguo guoji huowu xiaoshou hetong gongyue di 14 tiao yaoyue neirong de quedingxing [On Requirements for the Definiteness of the Offer in CISG Article 14 - in Chinese], in: Zhengzhou daxue xuebao (zhexue shehui kexue ban) [Journal of Zhengzhou University (Philosophy and Social Science Edition)], Zhengzhou (2005.3), No. 67-69

MEI Jie [China]

2004. Lun guoji huowu maimai zhong dui zhishi chanquan de quanli danbao [On the Guarantee of Intellectual Property Rights in the International Sale of Goods - in Chinese], in: Gansu xingzheng xueyuan xuebao [Journal of Gansu Institute of Public Administration], Lanzhou (2004.2), No.50, 104-105

MIAO Xiaofei [China]

1993. Qianxi guoji huowu maimai zhong huowu suoyou quande yizhuan shijian - in Chinese], Dangdai faxue [Present Day Law Review] (1993) No. 3

NING, Hongli

2013. 论中国大陆《合同法》中 出卖人物之瑕疵责任的构成 [Constitutive Elements of Seller’s Liability of Defect Warranty in Contract Law of the People’s Republic of China - in Chinese], in: [Unification of International Trade Rules in the Age of Globalization: China and the World - in Chinese] [conference papers] Tsinghua University, Beijing, China Beijing (October 19-20, 2013) 178 p.

NING Yu [China]

2001. Dianzi dingyue yu lianheguo guoji huowu xiaoshou hetong gongyue zhi bijiao [Electronic Conclusion of Contracts and the CISG - in Chinese], in: Duiwai jingmao shiwu [Practice in Foreign Economic Relations and Trade], Wuhan (2001.6), 30-32

NN [China]

1993. Guoji maoyi anli xuan [Selected Cases on International Trade - in Chinese], Beijing: Duiwai maoyi chubanshe [Foreign Trade Press] (1993)

PAN, Yinying

2010. [The Application of the CISG (1980): Article 1.1 (b) - in Chinese], Legal System and Society (2011)

PENG Zongqun [China]

2005. Guoji maoyi huowu fengxian zhuanyi [Transfer of Risk in Contracts for the International Sale of Goods - in Chinese], in: Tequ jingji [Special Zone Economy], Shenzhen (2005.7), No. 7, 291-293

QI Huan [China]

1998. [Probing into Certain Problems on the Application in China of the Principle of the Autonomy of Will in the CISG - in Chinese], Zhengfa pinglun [Political Science and Law Review] (1998) No. 4, 108-111

QI Zhicui [China]

2003. Hetong jiechu de sujili he falu houguo [On Retroactivity and Legal Consequence of the Termination of Contract - in Chinese], in: Anhui gongye daxue xuebao [Journal of Anhui Technology University (Social Sciences)], Ma'anshan (2003.1), Vol.20 No.1, 14-15&72

QIAN Ming [China]

2000. Woguo hetongfa yu lianheguo guoji huowu xiaoshou hetong gongyue guanyu hetong dingli de bijiao yanjiu [Comparative Study of Chinese Contract Law and CISG on the Conclusion of Contracts - in Chinese], in: Nanjing jingji xueyuan xuebao [Journal of Nanjing University of Economics], Nanjing (2000.2), 70-73

QIAN Yiming [China]

1989. Guoji maoyi jiufen chuli anli fenxi [Dispute Resolution and Case Analyses in International Trade - in Chinese], Beijing: Duiwai maoyi chubanshe [Foreign Trade Press] (1989)

QIN Kangmei [China]

2004. Lun shiji luxing weiyue zeren de wanshan [On the Betterment of the Remedy of Specific Performance - in Chinese], in: Nanjing shenji xueyuan xuebao [Journal of Nanjing Audit University], Nanjing (2004.11), Vol.1 No.4, 52-55

QIU Cicheng [China, Taiwan]

1998. Guoji maimai qiyue yu 1990 nian guomao tiaogui guanyu huowu weixian yizhuan zhi yanjiu [Study of the Passing of Risk in International Sales Contracts and 1990 edition of the Regulations on the International Trade - in Chinese], in: Taizhong shangzhuan xuebao [Journal of Taizhong Institute of Commerce], Taizhong (1998.6), No. 30, 367-376

QIU Cicheng [China, Taiwan]

2000. 2000 nian ban guomao tiaogui chutan [Preliminary Study of the 2000 edition of the Regulations on the International Trade - in Chinese], in: Taiwan jingji jinrong yuekan [Taiwan Economics and Finance Monthly- in Chinese], Taiwan (2000.10), No. 36:10 = 429, 11-18

QIU Cicheng [China, Taiwan]

2001. Guoji maimai jiajin zhifu zhi tantao [Study on Payment of the Price in International Sales - in Chinese], in: Guoli taizhong jishu xueyuan xuebao [Journal of the National Technology Institute of Taizhong], Taizhong (2001.6), No. 2, 95-120

QIU Nianzhu [China]

1988. Fengxian zhuanyi [Passing of Risk - Waimao Lecture No. 7 - in Chinese], in: Guoji maoyi wenti, International Trade Journal (Beijing: University of International Business and Economics) (1988) No. 7, 23-26, 60

QIU Nianzhu [China]

1988. Hetong de dingli [Formation of Contract - Waimao Lecture No. 3 - in Chinese], in: Guoji maoyi wenti, International Trade Journal (Beijing: University of International Business and Economics) (1988) No. 3, 45-49

QIU Nianzhu [China]

1988. Hetong de qianding; Hetong de luxing [Conclusion of Contracts; Performance of Contract - in Chinese], in: Qiu Nianzhu ed., Guoji huowu maimai hetong [Contracts for the International Sale of Goods], Beijing: Duiwai maoyi chubanshe [Foreign Trade Press] (1988.10) Chapters 13-14. 161-216

RAMBERG, Jan

2013. CISG and National Sales Law, in: [Unification of International Trade Rules in the Age of Globalization: China and the World - in Chinese] [conference papers] Tsinghua University, Beijing, China Beijing (October 19-20, 2013) 178 p.

REN Jisheng [China]

1984. Guoji huowu maimaihetong [International Sale of Goods - in Chinese], in: Zhongguo dabaikequanshu: Faxue [Chinese Encyclopedia, Vol.: Legal Science] Beijing/Shanghai (1984) 210-211

REN Jisheng / LIN Fangfang [China]

1989. Lun "Lianheguo guoji huowu xiaoshou hetong gongyue" de peicháng yuanze [On the Principle of Compensation for Damages under the "UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods" -in Chinese], in: Faxue yanjiu, Studies in Law, Beijing: Chinese Academy of Social Science (1989) No. 1 (total: 60), 77-85

REN, Yaning

2007. [China's Article 11 Reservation to the CISG (1980) - in Chinese], Science and Law (2007) Vol. 7, 191-192

SCHLECHTRIEM, Peter [Germany]

1986. Guoji maimai hetong tongyifa de fazhan - cong haiya dao weiyena [From the Hague to Vienna - Progress in the Unification of the Law of International Sales Contracts - in Chinese], in: Waiguo faxue yicong [Foreign Legal Science Translation Series], Beijing: Chinese University of Political Science and Law (1986) No. 3, 41-46

SCHROETER, Ulrich G.

2013. The Withdrawal of State Declarations under Uniform Private Law Convention, in: [Unification of International Trade Rules in the Age of Globalization: China and the World - in Chinese] [conference papers] Tsinghua University, Beijing, China Beijing (October 19-20, 2013) 178 p.

SCHWENZER, Ingeborg [Germany / Switzerland]

2010. Force Majeure and Hardship in Contracts for the International Sale of Goods, [ - in Chinese] 4 Tsinghua Law Journal (2010) 164-176

SEONG, S.H.

2011. 联合国国际货物销售合同公约解 除制度模式的比较法史研究 [Comparative Study on the Termination of Contracts under CISG (1980) - in Chinese], Tsinghua law journal (China), vol. 5 (2011) 115-135

SHAN Hailing [China]

2003. Cong guoji sifa jiaodu kan lianheguo guoji huowu xiaoshou hetong gongyue zai woguo de shiyong [The Application of the CISG in China: from the perspective of International Private Law - in Chinese], in: Zhengzhi yu falu [Political Science and Law], Shanghai (2003.5), 78-83

SHAN Wenhua [China]

1997. Guoji maoyi guanli jiben falu wenti yanjiu [Study on Some Basic and Theoretical Issues of International Trade Customs - in Chinese], in: Liang Huxing ed., Minshangfa luncong [Civil and Commercial Law Review], Beijing: Falu chubanshe [Law Press] (1997.7) Chapter 4, 712-715

SHAN Xianding [China]

2004. Lun lianheguo guoji huowu xiaoshou hetong gongyue maifang de yiwu [On the Seller's Obligations under the CISG - in Chinese], in: Hangzhou shangxueyuan xuebao [Journal of Hangzhou University of Commerce], Hangzhou (2004.1), No.64, 30-35

SHEN, Jianming [China]

1989. "Lianheguo guoji huowu xiaoshou hetong gongyue" di 79 tiao xia de zeren mianchu wenti [The "UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods" - Questions of Exemption From Liability Under Article 79 - in Chinese], in: Zhongguo guojifa niankan, Chinese Yearbook of International Law, Beijing (1989) 259-297

SHEN Jianming [China]

1994. "Lianheguo guoji huowu xiaoshou hetong gongyu" zhongdi weiyue bujiu cuoshi: "hetong yiwu zhi juti luxung" [Specific Performance as a Remedy for Breach of Contract under CISG - in Chinese], in: Wang Tieya ed., Zhongguo guojifa niankan [Chinese Yearbook of International Law], Beijing: Zhongguo duiwai fanyi gongsi [China Foreign Translation Co.] (1994) 105-130

SHEN, Jianming [China]

1997. Declaring the Contract Avoided: The U.N. Sales Convention in the Chinese Context, 10 New York International Law Review (1997) 7-57

SHEN Muzhu [China]

2002. Guoji maoyi fa yanjiu [International Trade Law Research - in Chinese], Beijing: Falv chubanshe (Law Press), (2002.7), 1st edition, Chapter 2 Section 1 15-19; Chapter 3 56-113

SHEN Sibao [China]

1997. Guoji huowu maimaifa [The Law on the International Sale of Goods - in Chinese], in: Shen Sibao ed., Zhongguo shewai jingjifa [China's Foreign Economic Law], Beijing: Shoudu jingji maoyi daxue chubanshe [The Metropolitan Economics and Trade University Press (1997.9) Chapter 4, 92-130

SHEN, Z.T.

2012. 联合国国际货物销售合同公约中习惯做法的认定 [Recognition of ‘international practices’ under the CISG (1980) - in Chinese], People’s judicature (China), vol. 24 (2012) 32-35

SHI, H.

2012. 论《联合国国际货物销售合同公约》第九十六条保留的法律效果 [On the Legal Effect of Reservation of CISG (1980) Article 96 - in Chinese], Science economy society (China), vol. 1 (2012) 127-132

SHI Hua / WANG Tiefeng [China]

1996. "Lianheguo guoji huowu xiaoshou hetong gongue" yu woguo "shewai jingji hetongfa" weiyue jin zhidu zhi bijiao [The System of Compensation for Breach of Contract under the CISG and and China's Foreign Economic Contract Law Compared - in Chinese], in: Faxue pinglun [Wuhan University Law Review] 77 (1996) No. 3, 64-67; see also [A Comparison of the Regimes on Breach of Contract Between the CISG and China's Foreign Economic Contract Law - in Chinese], in: Guoji faxu [International Law Review] (1996) No. 6, 58-61

SHI Hui [China]

2004. Dui guoji tiaoyue zai woguo shiyong de xin sikao [New Study on the Application of the International Treaties in China - in Chinese], in: Falu shiyong [National Judges College Law Journal], Beijing (2004.1), No.214, 63-65

SHI, Wei [China]

1988. Luelun "Lianheguo guoji huowu xiaoshou hetong gongyue" [Brief Comment on the "UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods - in Chinese], in: Anhui daxue xuebao [Anhui University Journal], Hefei: Anhui University (1988) No. 3 (total: 65), 144-148.97

SI Ping / ZHU Lanye / DING Wei / CHEN Zhidong [China]

1999. CISG di 11 tiao de baoliu ying fou chehui [Should China's Reservation for Article 11 of CISG be withdrawn? - in Chinese], in: Faxue [Law Science], Beijing (1999.7), 22-27

SONG, Xixiang / ZHANG, Qi

2008. [The CISG (1980) and its Application in China - in Chinese], Legal Science (China) (2008) vol. 1, 103 p.

SONG Yongxin [China]

1994. "Lianheguo guoji huowu xiaoshou hetong gongyue" zhong guanyu weifan hetong de bujiu wenti [On Problems Concerning Remedies for Breach of Contract under the CISG - in Chinese], Falu kexue [Legal Science] (1994) No. 1

SONG Zongyu / ZENG Wenge [China]

1998. Lun genben weiyue [On Fundamental Breach - in Chinese], in: Chongqing gongye guanli xuexiao xuebao [Journal of Chongqing Institute of Technology Management], Chongqing (1998.2), Vol.12 No.1, 63-67

SPAGNOLO, Lisa

2013. Full and Partial Exclusion from the CISG, in: [Unification of International Trade Rules in the Age of Globalization: China and the World - in Chinese] [conference papers] Tsinghua University, Beijing, China Beijing (October 19-20, 2013) 178 p.

STERN, Jack G. [U.S.]

1985. Ping "Lianheguo guoji huowu xiaoshou hetong gongyue" [A Practitioner's Guide to the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods" - in Chinese], in: Faxue yicong [Legal Science Translation Series], Beijing: Chinese Academy of Social Science, Legal Science Research Institute (1985) No. 6, 32-35 [translated from N.Y.U. Journal of International Law and Politics 16 (1983-84) No. 1-3, 81-117, with text abridged]

STUCKEN, Bernd-Uwe [Beiwu Shituken] [China]

1991. Lianheguo guoji huowu xiaoshou hetong gongyue yu de zhong maoyi [The UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods and German-Chinese Trade - in Chinese], in: Zhong de jingjifa yanjiusuo niankan/Jahrbuch des Deutsch-Chinesischen Instituts für Wirtschaftsrecht [Yearbook of the German-Chinese Institute for Economic Law], Nanjing: University Press, 2 (1991) 93-107

SU Yingxia, YING Wenzhong [China]

2004. Luhuo maimai fengxian zhuanyi bijiao yanjiu [A Comparative Study on Risk in Transactions Involving Transfer of Stock Afloat - in Chinese], in: Zhejiang wanly xueyuan xuebao [Journal of Zhejiang Wanli University], Ningbo (2004.6), Vol.17 No.3, 77-79

SU Yizheng [China]

1987. Diao zheng huowu maimai hetong de falu xingshi [The Legal Form of Rescinding a Contract for the Sale of Goods - in Chinese], Zhongguo fazhibao [Chinese Legal System] (28 January 1987) No.3

SUN, Ang [China]

1990. "Lianheguo guoji huowu xiaoshou hetong gongyue" de falu shiyong wènti [The "UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods and its Application" - in Chinese], Wuhan: Wuhan daxue guojifa yanjiusuo [Wuhan University, Institute of International Law], Master's Thesis (May 1990) 111 p.

SUN, H.

2012. 《联合国国际贸易 销售合同公约》 第78 条利率问题的探究 [Study of the Calculation of the Interest Rate under Article 78 of the CISG (1980) - in Chinese], Journal of Jiangxi University of Finance and Economics (China), vol. 2 (2012) 122-128

SUN Lina [China]

2002. Weiyue sunhai peichang zhong keyujianxing guize yu yinguo guanxi de bijiao [Comparison of the Foreseeability Rule and Causality in Damages for Breach of Contract - in Chinese], in: Jingji luntan [Economic Forum], Shijiazhuang (2002.9), 32-34

SUN Meilan [China]

1998. Lun guoji huowu maimai zhong huowu sunshi fengxian de zhuanyi [On the Transfer of Risk of Loss of the Goods in the Process of International Sales of Goods - in Chinese], in: Liang Huixing ed., "Minshangfa luncong" dibajuan lianghui xing zhubian [Collected Writings of Civil and Commercial Law], Beijing: Falu chubanshe [Law Press] (1998) Vol. 8, 638-705

SUN Meilan [China]

2004. Lianheguo guoji huowu xiaoshou hetong gongyue mianze guiding zhi yanjiu [On the Exemption Provisions of the CISG - in Chinese], in: Faxue [Law Science], Beijing (2004.12), 72-82

SUN, Nanshen [China]

1987. Qianxi "lianheguo guoji huowu xiaoshou hetong gongyue" [Glancing at the "UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods" - in Chinese], in: Jiangsu duiwai maoyi luntan [Jiangsu Foreign Trade Forum], Nanjing (1987) No. 3, 9-14

TAN, Yingxia / ZHANG, Jinghua

2006. [The Effect of China's Article 11 Reservation to the CISG (1980) - in Chinese], Modern Finance & Economics (2006) Vol. 9 No. 26, 69-72

TANG Jigeng [China]

1989. "Lianheguo guoji huowu xiaoshou hetong gongyue" zhong maimai shuangfang de falu zeren [Legal Responsibilities of Buyer and Seller under the "UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods" - in Chinese], Shanghai: Shanghai shehuikexueyuan faxue yanjiusuo [Shanghai Academy of Social Science, Legal Science Research Institute] Master's thesis (April 1989) 35 p.

TANG Shenfei [China]

1989. Guanyu "Lianheguo guoji huowu xiaoshou hetong gongyue" shiyongzhong de jige wenti [Some problems concerning the application of the "UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods" - in Chinese], in: Jingji yu fa, Economy and Law (Shenyang: Liaoning Province People's Government Economic Law Research Center) 1989 No. 3 (total: 18) 44-45

TANG Suli [China]

2004. Hetongfa xia bu'an kangbianquan he yuqi weiyue zhidu zhi chongshu - cong bijiao lianheguo guoji huowu xiaoshou hetong gongyue de jiaodu [Restatement of the Einredecler Unsicherveit and Anticipatory Breach under the Contract Law - From the Perspective of CISG - Chinese], in Falu shiyong [National Judges College Law Journal], Beijing (2004.11), No. 224, 19-21

TAO, Jingzhou

2013. Why China Should Withdraw its Reservation to the United Nations Convention on Contract for the International Sale of Goods (CISG) under Article 95, in: [Unification of International Trade Rules in the Age of Globalization: China and the World - in Chinese] [conference papers] Tsinghua University, Beijing, China Beijing (October 19-20, 2013) 178 p.

TENG Li [China]

1998. Lun yuqi weiyue [On Anticipatory Breach - in Chinese], in: Beijing qinggongye xueyuan xuebao [Journal of Beijing Institute of Light Industry], Beijing (1998.9), Vol.16 No.3, 96-100

TIÁN, Jigeng [China]

1989. Lianheguo guoji huowu xiaoshou hetong gongyue zhong maimai shuangfang de falu zeren [Legal Responsibilities of Buyer and Seller under the "UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods" -in Chinese], Shanghai: Shanghai shehuikexueyuan faxue yanjiusuo [Shanghai Academy of Social Science, Legal Science Research Institute] Master's thesis (April 1989) 35 p.

TORBERT, Preston M.

1988. Lianheguo guoji huowu xiaoshou hetong gongyue jiqi dui mei zhong maoyi de yingxiang [The UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods and Its Effects Upon US-China Trade - in Chinese], in: Jingji yu falu [Economy and Law] (Shijiazhuang: Hebei Province Law Society) 1988 No. 1 (total: 10) 49-50; in: Guowai faxue [Foreign Legal Science] (Beijing: Peking University) 1988 No. 2 (total: 57) 8-11

WAIMAO BEIJING LECTURES [China]

1988. Lectures on the "UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods" [papers by Feng, Datong, Lei, Mingen, Qiu Nianzhu, Wang Xuehua - in Chinese], in: Guoji maoyi wenti, International Trade Journal, Beijing: University of International Business and Economics (1988) No. 1, 40-45; No. 2, 47-51; No. 3, 45-49; No. 4, 32-36; No. 5, 52-55; No. 6, 24-29; No. 7, 23-26, 60

WAIMO SHANGHAI ARTICLES [China]

1987-1988. Articles on the "UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods" [papers by Zhou Bingcheng, Wu Baifu, Li Zhengfang, Wang Zhuilin - in Chinese], in: Guoji shangwu yanjiu, International Business Research, Shanghai: Foreign Trade College (1987) No. 5, 6-10, 11-15, 20; No. 6, 10-13, 14-19; (1988) No. 1, 14-18, 19-25, 18, 26-30; No. 2, 17-20

WAND, J.

2004. [China’s Reservation under the CISG (1980)- in Chinese], Journal of Jiangxi University of Finance and Economics (China), vol. 32, no. 2 (2004) 79-82

WANG Chao / ZHANG Yanhong [China]

2005. Dianzi shangwu moshixia guoji huowu maimai hetong de dingli ji guifan [The Conclusion and Regulations of Contracts Entered into Electronically - in Chinese], in: Shijiazhuang jingji xueyuan xuebao [Journal of Shijiazhuang Economic Institute], Shijiazhuang (2005.6), vol. 28 No. 3, 375-379

WANG Chengbin [China]

1988. "Lianheguo guoji huowu maimai hetong gongyue" yu woguo "shewai jingji hetongfa" de bijiao ["The UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods" and Our "Foreign-Related Economic Contracts Law": A Comparison - in Chinese], in: Guoji maoyi wente, International Trade Journal (Beijing: University of International Business and Economics) (1988) No. 12, 38-43

WANG Chengbin [China]

1989. Lianheguo "xiaoshou hetong gongyue" yu woguo "shewai jingji hetongfa" bijiao [The UN "Convention on Sales Contracts" and Our - Chinese - "Foreign-Related Economic Contracts Law": A Comparison - in Chinese], in: Zhongguo faxue, Law of China, Beijing: China Law Society (1989) No. 3 (total: 29) 101-112; No. 4 (total: 30), 114-116; No. 5 (total: 31), 115-119

WANG Chengzhi [China]

2000. Guoji shanghe hetong falv tongyi de xin fazhan [The Latest Development of Unification of International Commercial Contract Law - in Chinese], in: Guoji jingmao tansuo [International Economics and Trade Research], Guangzhou (2000.5), 61-64

WANG Chuanli [China]

1994. Guoji huowu maimaifa [Sales Law in International Trade - in Chinese], in: Wang Chuanli ed., Guoji jingifa jiaocheng [A Course in International Economic Law], Beijing: Zhongguo zhengfa daxue chubanshe [China University of Political Science and Law Press] (1994.4) Chapter 2, 12-63

WANG Chuanli (ed) [China]

1998. Guoji maoyi fa [International Trade Law - in Chinese], Beijing: Falv chubanshe (Law Press), (1998.8), 1st edition, Chapter 4 "Contracts for International Sales of Goods", 43-84

WANG Chuanli [China]

1999. Guoji jingjifa anli pinxi [Comments on International Economic Cases - in Chinese], Beijing: Zhongguo zhengfa daxue chubanshe [China University of Political Science and Law Press] (1999.1) [CISG case at 1-12, touching upon formation Articles 14-19, 21, 22]

WANG Chunjie [China]

2001. Duo Yuan Yu Rong He: Guo Ji Tong Yi He Tong Fa De Xian Dai Te Xing [Pluralism and Harmonization the Modern Characteristics of Internationally Unified Contract Law - in Chinese], No. 5 Fa Xue Lun Tan [Legal Forum] (5 September 2001) 56 et seq.

WANG Ge / CHÁNG Gongwang [China]

1990. Shixian guoji maoyifa tongyihua de xin cuoshi: luelun "Lianheguo guoji huowu xiaoshou hetong gongyue" de tedian [New Measures to Accomplish the Unification of International Trade Law: Brief Comment on the Characteristics of the "UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods" - in Chinese], in: Shiyou daxue xuebao (she ke ban) [Petroleum University Journal (social science edition)], Dongying: Petroleum University, Shandong Province (1990) No. 2 (total: 23), 85-87

WANG Guiguo [China]

1989. "Lianheguo guoji huowu xiaoshou hetong gongyue" de shiyong fanwei ji jieshi yuanze [The "UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods" - Scope of Application and Principles of Interpretation - in Chinese], in: Zhongguo guojifa niankan, Chinese Yearbook of International Law: Beijing (1989) 239-258

WANG Jinghe [China]

1987. "Lianheguo guoji huowu xiaoshou hetong gongyue" jieshi [Commentary on the "UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods", article by article - in Chinese], Beijing: Zhongguo duiwai jingji maoyi chubanshe [Chinese Foreign Economic Trade Publishers] (1987.2) 325 p.

WANG Jinghe [China]

1987. Guoji huowu xiaoshou hetong gongyue jianjie [A Brief Introduction to the CISG - in Chinese], Guoji shangbao [International Business Journal], Beijing (17 February 1987) 3

WANG Jinghe [China]

1987. Huowu xiaoshou hetong gongyue bu shiyong yu chanpin zeren - in Chinese], Guoji shangbao [International Business Journal] (31 March 1987)

WANG Jinlan [China]

2004. Guoji huowu maimai suoyouquan zhuanyi zhidu zhi yanjiu [On the Passage of Titles in the International Sale of Goods - in Chinese], in: Heibei faxue [Heibei Law Science], Shijiazhuang (2004.6), Vol.22 No.6, 71-74&129

WANG Jiwen [China]

2004. Woguo dui lianheguo guoji huowu xiaoshou hetong gongyue de baoliu wenti [Issues of China's Two Reservations to the CISG (1980) - in Chinese], in: Jiangxi caijing daxue xuebao [Journal of Jiangxi University of Finance and Economics], Nanchang (2004.2), No.32, 79-82

WANG Jun [China]

1987. Guoji huowu xiaoshou hetong gongyue dui chongtu guifan de yingxiang [Influences on the Convention on Contracts for the International Sale of Goods upon conflicts - in Chinese], in: Zhongguo fazhi bao [News of the Chinese Legal System] (9 Nov. 1987) p. 3, col. 3-5

WANG Jun [China]

2001. Shiyong lianheguo guoji huowu xiaoshou hetong gongyue de zhongcai anli liangze shuping [Comments on Two Arbitral Cases Applying the CISG - in Chinese], in: SHEN Sibao (ed): Guoji shangfa luncong (International Commercial Law Review), Vol.3, Beijing: Falv chubanshe (Law Press), (2001.5), 161-200

WANG Junfu [China]

2001. Lun jujue jieshou huowu de quanli [On the Right to Reject Goods - in Chinese], in: SHEN Sibao (ed): Guoji shangfa luncong (International Commercial Law Review), Vol.3, Beijing: Falv chubanshe (Law Press), (2001.5), 201-249

WANG Junkai [Taiwan]

1993. Lianheguo guoji shangpin maimai gongyue shiyong fangwei ji jieshi yuanze zhi yanjiu [A Study of the Sphere of Application and Interpretation Principles of the CISG - in Chinese], Thesis, Zhongxing University, Department of Law, Taiwan (1993.6) 186 p.

WANG, Liming

2013. CISG公约的修改与中国合同法 [Drafting and Improvement of the CISG (1980) and Contract Law of China - in Chinese]. [环球法律评论 = Global law review] (Beijing) vol. 35, no. 5 (2013) 119-131

WANG, Liming

2013. 《联合国国际货物 销售合同公约》与中国合同法的制定与完善 [Developing and Perfecting the CISG and Chinese Contract Law - in Chinese], in: [Unification of International Trade Rules in the Age of Globalization: China and the World - in Chinese] [conference papers] Tsinghua University, Beijing, China Beijing (October 19-20, 2013) 178 p.

WANG, Liming

2013. 《联合国国际货物销售合同公约》与我国合同法的制定和完善 [Developing and improving the CISG (1980) and contract law of China - in Chinese], 环球法律评论 = Global Law Review (Beijing) vol. 5 (2013) available online at <http://www.civillaw.com.cn/article/default.asp?id=59985>

WANG Xinle [China]

1990. "Lianheguo guoji huowu xiaoshou hetong gongyue" yu woguo waimao hetong de falu shiyong [The "UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods" and the Law applicable to Our Foreign Trade Contracts - in Chinese], in: Guoji maoyi wenti, International Trade Journal, Beijing: University of International Business and Economics (1990) No. 1 (total: 87), 29-32

WANG Xinxin [China]

2005. Lun woguo dui lianheguo guoji huowu xiaoshou hetong gongyue de liangxiang baoliu [On China's Two Reservations of the CISG - in Chinese], in: Fujian jiaoyu xueyuan xuebao [Journal of Fujian Institute of Education], Fuzhou (2005.1), No.1, 25-28

WANG Xuehua [China]

1988. Guanyu weiyue de jiuji fangfa [On Remedies for Breach of Contract - Waimao Lecture No. 6 - in Chinese], in: Guoji maoyi wenti, International Trade Journal, Beijing: University of International Business and Economics (1988) No. 6, 24-29.

WANG Xuehua [China]

1993. Shixi guoji huowu maimai hetong gongyue [Tentative Analysis of the Convention on Contracts for the International Sale of Goods - in Chinese], in: Duiwai jingmao daxue xuebao [Journal of the University of Foreign Business and Trade] (1993) No. 6

WANG, Y.

2012 / 2013.《聯合國國際貨物銷售合同公約》對於香港的適用 [The application of CISG (1980) to Hong Kong, China: practice divergence, legal analysis and policy option - in Chinese], 武大国际法评论= International Law Review of Wuhan University (Wuhan, China) vol. 16, no. 1 (2012-2013) 127-147

WANG Yi [China]

1999. Lun maimai hetong biaodiwu huisun, mieshi de fengxian fudan [On the Assumption of the Risk of Damage to or Loss of the Object of the Contract in Sales Contracts - in Chinese], in: Beijing keji daxue xuebao (shekeban) [Journal of University of Science and Technology Beijing (Social Science Edition)], Beijing (1999.4), 62-67

WANG Yingying [China]

2005. Shiyong guoji sunhai peichang yuanze de ruogan wenti [Problems on Compensation for Damages in International Contracts - in Chinese], in: Beifang jingmao [Northern Economy and Trade], Ha'erbin (2005.4), No. 4, 66-67

WANG Yongzhi [China]

2002. Guoji maoyi zhong yu hetong bufu de huowu fengxian zeren wenti tanxi [Analysis of the Assumption of Risk of Non-conforming Goods in International Sales - in Chinese], in: Guoji shangwu yanjiu [International Business Research], Shanghai (2002.4), 54-59

WANG Yujing [China]

1999. Cong zhongfang de shiwu kan chengxin yuanze - yize anli de qishi [Good Faith Principle: A Case Study - in Chinese], in: Tianjin shangxueyuan xuebao [Journal of Tianjin Institute of Commerce], Tianjin (1999.3), Vol.19 No.2, 17-19

WANG Yujing [China]

2009. [Article Analyzing China's Reservations to the CISG (1980) - in Chinese], Jinka Engineering, Economics and Law (2009) Vol. 9, 52-53

WANG, Yujing [China]

2010. [The Application of the CISG (1980) in China - in Chinese], Jinka Engineering, Economics and Law (China) (2010) vol. 2, 51-52

WANG Zhuilin [China]

1988. "Lianheguo guoji huowu xiaoshou hetong gongyue" di shijiu tiao yanjiu [Research on Article 19 of the "UN Convention on Contracts for the International Sale of goods" - in Chinese], in: Guoji shangwu yanjiu, International Business Research, Shanghai: Foreign Trade College (1988) No. 1, 26-30

WANG Zhuilin [China]

1990. Guoji huowiu maimai weiyue xingwei ji qi falu houguo de bijiao yagiu [Breach of Contract and its Legal Consequences in the International Sale of Goods - A Comparative Study -in Chinese], in: Guoji maoyi wenti, International Trade Journal, Beijing: University of International Business and Economics (1990) No. 5 (total: 91), 18-23, 61, 38

WANG Zhuilin [China]

1990. Shilun "yuqi weifan hetong" [Tentative Comments on "Anticipatory Breach of Contract" - in Chinese], in: Guoji maoyi wenti, International Trade Journal, Beijing: University of International Business and Economics (1990) No. 10 (total: 96), 28-32, 46

WANG Zhuilin [China]

1991. Guoji huowu maimai hetong jiqi weiyue peichang yanjiu [Research on Compensation for Breach of Contract in the International sale of Goods - in Chinese], Doctoral Thesis, Wuhan daxue [Wuhan University] (1990)

WANG Zuilin [China]

1992. Shilun zhidao guoji huowu maimai hetong de yiban yuanze [Tentative Guiding Comments on General Principles in Contracts for the International Sale of Goods - in Chinese], in: Guoji maoyi wenti [International Trade Journal], Beijing: University of International Business and Economics (1992) No. 3, 113 p.

WENG Guoming [China]

2001. Quang Qui Hua Yu Guo Ji Shang Shi He Tong Gui Ze De Guo Ji Tong Yi [Globalization and International Unification of International Commercial Contract Rules - in Chinese], Zhong Guo Fa Xue [Chinese Legal Science] (March 2001) 157 et seq.

WINSHIP, Peter [U.S.]

1986. Guoji huowu xiaoshou de xinguize [New Rules for International Sales - in Chinese], in: Waiguo faxue yicong [Foreign Legal Science Translation Series], Beijing: Chinese University of Political Science and Law (1986) No. 4, 25-29

WU Baifu [China]

1987. ... - guanyu "maifang de yiwu" [ ... - on "Obligations of the Seller" - in Chinese], in: Guoji shangwu yanjiu, International Business Research, Shanghai: Foreign Trade College (1987) No. 5, 11-15.20

WU Baifu [China]

1987. ... - guanyu "fengxian yiwu" [ ... - on "Obligations of the Buyer" - in Chinese], in: Guoji shangwu yanjiu, International Business Research, Shanghai: Foreign Trade College (1987) No. 6, 10-13

WU Baifu [China]

1988. ... - guangyu hetong zhong de weiyue he dui weiyue de chuli [ ... - on Breach of Contract and How to Deal With Such Breaches - in Chinese], in: Guoji shangwu yanjiu, International Business Research, Shanghai: Foreign Trade College (1988) No. 1, 14-18

WU Baifu [China]

1988. ... - guanyu "fengxian yizhuan" de guiding [ ... - on the Rules about Passing of Risk" - in Chinese], in: Guoji shangwu yanjiu, International Business Research, Shanghai: Foreign Trade College (1988) No. 2, 17-20

WU, C.

2011. 论合同解除与风险转移的关系–以《联合国国际货物销售合同公约》为中心 [On the Relationship between Termination of Contract and Transfer of Risk - in Chinese], Journal of Nanchang University (China), vol. 4 (2011) 70-74

WU Fanmin [China]

2005. Shilun guoji huowu maimai hetong weiyue zeren ji bujiu fanglv shiyong [Liabilities and Remedies for Breach of Contracts in the International Sale of Goods - in Chinese], in: Falv shiyong [National Judges College Law Journal], Beijing (2005.4), No. 4, 45 47

WU Hongjian / ZHONG Wenhong [China]

2005. Qianlun guoji huowu maimai de zhishi chanquan danbao [Intellectual Property Guaranties in the International Sale of Goods - in Chinese], in: Shangchang xiandaihua [Market Modernization], Beijing (2005.9), No. 443, 126-127

WU Jing [China]

2004. Xiaoyi yuanze zai CISG weiyue jiuji zhidu zhong de tixian [The Principle of Efficiency Presented in the Remedial System of the CISG in Chinese], in: Fuzhou dangxiao xuebao [Journal of Party School of Fuzhou], Fuzhou (2004.2), 42-45

WU Ming [China]

2005. Yi Chuanzhen fangshi dingli de hetong shifou youxiao? [Is a Contract Concluded by Fax Effective or Not? - in Chinese], in: Guoji rongzi [International Financing], Beijing (2005.3), No. 3, 38-40

WU, Teng

2013. 瑕疵担保责任定位的重思 [Reconsidering the Orientation of Seller’s Liability of Defect Warranty - in Chinese], in: [Unification of International Trade Rules in the Age of Globalization: China and the World - in Chinese] [conference papers] Tsinghua University, Beijing, China Beijing (October 19-20, 2013) 178 p.

WU Xianjiang, CHEN Haibo [China]

2003. Huobo kongzhiquan zhi yanjiu [Right of Control of Cargo - in Chinese], in: Zhongguo haishangfa niankan [Annual of China Maritime Law], Dalian (2003), Vol.14, 36-54

WU Xingguang [China]

1988. Daodi shi guocuo zeren yuanze hai shi wuguocuo zeren yuanze - dui lianheguo "gongyue" he wuoguo "shewai jingji hetongfa" weiyue guize de tantao [Fault Principle or No-Fault Principle - Preliminary Analysis of the Principles Governing Liability for Breach of Contract in the UN "Conventions" and China "Foreign Economic Contract Law" - in Chinese], in: Guangzhou duiwai maoyi xueyuan xuebao [Cantonese Foreign Trade College Journal], Guangzhou: Foreign Trade College (1988) No. 2 (total: 14), 67-70

WU Xingguang [China]

1992. Guoji huowu xiaoshou hetong zhongdi quanli danbao [Guarantee Rights in International Contracts for the Sale of Goods - in Chinese], in: Guoji maoyi [International Trade], Beijing: Foreign Economic Relations and Trade Press (1992) No. 2

WU Xingguang [China]

1997. He Tong Fa Tong Yi Hua Jin Cheng De Di Er Ge Li Cheng Bei 1 [The Second Milestone of the Unification of Contract Law - in Chinese], Guo Ji Jing Mao Tan Suo [International Economics and Trade Research] No. 1-3 (1997)

WU Xingguang (ed) [China]

2002. Guoji shangfa (di 2 ban) [International Commercial Law (2nd ed) - in Chinese], Guangzhou: Zhongshan daxue chubanshe [Sun Yat Sen University Press], (2002.8), 2nd edition, Chapter 1 "Sales Law", 107-156

WU, Xingguang [China]

2008. [Discussion on the Withdrawal of the "form of contract" Reservation of the CISG (1980) Made by Our Government - in Chinese], Journal of Jinan University (philosophy and social sciences) (2008) Vol. 4 No. 135, 72-74

WU Xingguang / LONG Zhuhua / ZHOU Xinjun / YE Changfu

2002. Hetongfa bijiao yanjiu [Comparative Study of Contract Laws - in Chinese], Guangzhou: Zhongshan daxue chubanshe [Sun Yat Sen University Press], (2002.4), 1st edition, Chapter 1 Section 1, p.6

WU Zhizhong [China]

1999. Maifang dui huowu de quanli danbao zeren jiqi mianchu [Seller's Warranty against Third-Party Rights or Claims - in Chinese], in: Zhongnan caijing zhengfa daxue xuebao [Journal of Zhongnan University of Economics and Law], Wuhan (1999.1), 72-77

WU Zhizhong [China]

2002. Shilun guoji huowu maimai zhong de fengxian zhuanyi [On the Passing of Risk in the International Sale of Goods - in Chinese], in: Zhongnan caijing zhengfa daxue xuebao [Journal of Zhongnan University of Economics and Law], Wuhan (2002.6), 123-144

WU Zongxiang [China]

2000. Guoji maoyi huowu suoyouquan zhuanyi yanjiu [Study on the Transfer of the Ownership of Goods in International Sales - in Chinese], in: Duiwai jingmao shiwu [Practice in Foreign Economic Relations and Trade], Wuhan (2000.3), 18-21

XIAO Gang [China]

2001. Dianzi shangwu hetong shifou shiyong lianheguo guoji huowu xiaoshou hetong gongyue [Is the CISG applicable to Electronic Commercial Contracts? - in Chinese], in: Duiwai jingmao shiwu [Practice in Foreign Economic Relations and Trade], Wuhan (2001.2), 14-15

XIAO Qiuli [China]

1993. "Lianheguo guoji huowu xiaoshou hetong gongyue" zai zhongguo [The "UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods" in China - in Chinese], in: Faxue zazhi, Law Magazine, Beijing (1993) No. 5 (total: 80), 16

XIAO Xingguang [China]

1997. Maimaifa [Sales Law - in Chinese], in: Xiao Xingguang ed., Guoji shangfa [International Commercial Law], Guangzhou: Zhongshan daxue chubanshe [Zhongshan University Press] (1997.8) Chapter 3, 110-158

XIAO Yong [China]

2002. Shuichanpin guoji maoyi zhong sunhai peichang falv jiuji [Legal Remedies for Damages in the International Sale of Aquatic Products - in Chinese], in: Zhongguo yuye jingji [China Fishery Economy], Beijing (2002.6), 48-49

XIAO, Yongping [China]

2006. Guojisifa tiaoyue guize zai wogue de shiyong [On the Application of Rules of Private International Law Treaties in China - in Chinese], in: Zeng Lingliang, Xaio Yongping / Zuo Haicong / Huang Zhixiong eds., Wuda guojifa jiangyanji [Wuhan University Collections of Lectures in International Law], Wuhan daxue cuganshe [Wuhan University Press] (2006) 87 et seq.

XIAO Yongping / DING Ying [China]

2000. Lun hetong shang gezhong shengming de shengxiao yu bukechexiao - lianheguo guoji huowu xiaoshou hetong gongyue de youguan guiding yanjiu [On the Effect and Irrevocability of Notices and other Communications in Contracts - Study of Relevant Provisions of the CISG - in Chinese], in: Fazhi yu shehui fazhan [Rule by Law and Social Development], Changchun (2000.6), 50-57

XIAO, Yongping / DING, Ying [China]

2000. [Research on Relevant Provisions in the CISG (1980): Validity and irrevocability of statement in contracts - in Chinese], Law and Social Development (China) (2000) vol. 6, 50 p.

XIAO Yongping / WANG Chengzhi [China]

2000. Guoji shangshi hetong lifa de xin fazhan - guoji shangshi tongze yu lianheguo guoji huowu xiaoshou hetong gongyue tedian zhi bijiao [The New Development of Legislation on International Commercial Contracts - Comparison of the Characteristics of the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts and CISG - in Chinese], in: Faxue luntan [Legal Forum], Jinan (2000.8), Vol.4, 94-98

XIE, Gen

2013. 再论合同法第121条的存废——以履行辅助人责任论为视角 [Revisiting the Argument on Abolition of Article 121 of the PRC Contract Law: The Assistant Performers’ Perspective and Considerations of their Obligations - in Chinese], in: [Unification of International Trade Rules in the Age of Globalization: China and the World - in Chinese] [conference papers] Tsinghua University, Beijing, China Beijing (October 19-20, 2013) 178 p.

XIE Jichuan [China]

1989. Guoji huowu maimaizhong de fengxianyizhuan [Passing of the Risk in International Sales of Goods - in Chinese], in: Jingji yu fa, Economy and Law, Shenyang: Liaoning Province People's Government Economic Law Research Center (1989) No. 5 (total: 20), 27-29

XIE Yan [China]

2002. Lun dongchan maimai zhong yaoyue neirong quedingxing de rending [On the Determination of the Certainty of Contents of Offers in Sale of Chattel - in Chinese], in: Faxue yu fazhi yanjiu [Research on Law Science and Legal System], 2002.9, 58-59

XIE Zengfu [China]

1987. Shilun shewai jingji hetong de chengli tiaojian [Tentative Comments on the Conditions for the Formation of Foreign Economic Contracts - in Chinese], in: Guoji maoyi wenti, International Trade Journal, Beijing: University of International Business and Economics (1989) No. 3 (total: 77), 33-35

XU Bing [China]

1991. Lun maimai zhi huo de fengxian zhuanyi [On the Transfer of Risk in the Sale of Goods - in Chinese], in: Faxue yanjiu [Studies in Law], Beijing: Chinese Academy of Social Science (1991) No. 1, 84 p., 67 et seq.

XU Guojian [China]

1995. "Lianheguo guoji houwu xiaoshou hetong gongyue" de guoji tongyi shiyong, ping yu genu si de "Lianheguo guoji huowu maimai fa shi yi" yi shu [ - in Chinese], in: Waiguo fa yi ping [Foreign law Translated and Commented] (1995) No. 4

XU Guojian [China]

1996. International Uniform Application of the CISG - in Chinese], in: Guoji faxue [International Law Review] (1996) No. 6, 37-43

XU Guojian [China]

1997. Guoji tongyifa wenti yanjiu [Study on Issues Concerning the International Unification of Law - in Chinese], in: Wang Baoshu ed., Shangshifa lunji [Commercial Law Review], Beijing: Falu chubanshe [Law Press] (1997.1) 457-477

XU Sanqiao

1995. Pinglun fenxi [Note commenting on a 1992 CIETAC award - in Chinese], in: Guo Xiaowen ed., Zhongguo guoji jingji maoyi zhongcai anli fenxi, diyijuan: guoji maoyi zhengyi [Chinese International Economic and Trade Arbitral Awards - Selected Cases and Comments, Vol. I: International Trade Disputes], Hong Kong: Joint Publishing Co. (1995.7) No. 10. 82-86

XU Shiqing [China]

1989. Qianxi "guoji huowu maimai hetong gongyue" di 14 tiao (1) kuan he di 55 tiao de guiding [A Brief Look at Articles 14(1) and 55 of the "Convention on Contracts for the International Sale of Goods" - in Chinese], in: Guoji maoyi wenti, International Trade Journal, Beijing: University of International Business and Economics (1989) No. 4, 33-34

XU Shiqing [China]

1994. Qianxi "Lianheguo guoji huowu xiaoshou hetong gongyue" de youguan guiding [Brief Analysis of the Rules under the CISG - in Chinese], in: Guoji jingmao you fa [International Business and Law] (1989) No. 6

XUAN, Z. / WANG Y.

2012. 我国 法院对《联合国国际货物销售合同公约》的适用 [Application of CISG (1980) in China Courts - in Chinese], Law Science Magazine (China), vol. 5 (2012) 125-131

YAN Weijun [China]

2005. Lun xinyongzheng fukuan fangshi dui maimai shuangfang danju quanli yiwu de yingxiang [On the Impact of Payment by Letter of Credit on the Rights and Duties of the Buyer and Seller - in Chinese], in: Zhengzhi yu falv [Political Science and Law], (2005.6), No. 6, 98-103

YANG Changhai [China]

2005. Jianlun guoji huowu maimai hetong de xingshi [On the Formation of Contracts for the International Sale of Goods - in Chinese], in: Xizang minzu xueyuan xuebao [Journal of Tibet Nationalities Institute], Xianyang (2005.3), Vol. 26 No. 3, 71-73

YANG, Fan [China]

2008. [PRC's two reservations and the application of the CISG in CIETAC arbitration - in Chinese], 8 International Law Review of Wuhan University (2008) 307-329

YANG Fengyi [China]

2005. Guoji huowu maimai zhong de fengxian zhuanyi [On Transfer of Risk in the International Sale of Goods - in Chinese], in: Hetian shifan zhuanke xueyuan xuebao [Journal of Hetan Teachers College], Hetian (2005.7), Vol. 25 No. 5, 51-52

YANG Heting [China]

2005. Guoji huowu maimai hetong zhong de fengxian zhuanyi he suoyouquan zhuanyi de shijian jiexian [The Time of Transfer of Risk and Transfer of Property in Contracts for the International Sale of Goods - in Chinese], in: Shandong jingji [Shandong Economy], Jinan (2005.1), Vol. 21 No. 1, 82-84

YANG Liangyi [China, Hong Kong]

1999. Guoji huowu maimai [International Sale of Goods - in Chinese], Beijing: Zhongguo zhengfa daxue chubanshe [China University of Political Science and Law Press], (1999.4), 1st edition

YANG Mengzong [China]

2005. Lianheguo guoji huowu xiaoshou hetong gongyue ruogan wenti yanjiu [Problems Related to the CISG - in Chinese], in: Shangye shidai [Commercial Economy Studies], Beijing (2005), No. 23, 74-75

YANG Qiongzhen [China]

1994. Lun "Lianheguo guoji huowu xiaoshou hetong gongyue" zhongdi sunhai peichang zhidu: jian yu woguo sunhai peichang zhidu bijiao [Comparison of the CISG System of Compensation for Damages with the Chinese System - in Chinese], in: Fashang yanjiu [Research in Business Law] (1994) No. 3

YANG Xiaoyan [China]

2000. Yuqi weiyue zhidu de yanjiu [A Study of the Anticipatory Breach of Contract System - in Chinese], in: Mengzi shifan gaodeng zhuanke xuexiao xuebao [Journal of Mengzi Teachers' College], Mengzi (2000.10), Vol. 2 No. 5, 36-39

YAO Meizhen [China]

1989. Guoji huowu maimai [Sales in International Trade - in Chinese], in: Yao Meizhen ed., Guoji jingjifa gailun [Introduction to International Economic Law], Wuhan: Wuhan daxue chubanshe [Wuhan University Press] (1989.10) Chapter 3, 95-176

YAO Meizhen (ed) / YU Jinsong (reviser) [China]

1999. Guoji jingji fa gailun (xiuding ban) [Introduction of International Economic Law (Revised Edition) - in Chinese], Wuhan: Wuhan daxue chubanshe [Wuhan University Press], (1999.11), Chapter 3 "International Sale of Goods", 92-181

YAO Zongming [China]

1987. Woguo yu " Lianheguo guoji huowu xiaoshou hetong gongyue" [Our Country and the "Convention on Contracts for the International Sale of Goods" - in Chinese], in: Shanghai guoji jingmao, Shanghai International Economy and Trade, Shanghai (1987) No. 11 (total: 186), 33-34

YE Lu [China]

1988. Lun guoji huowu maimai fashang de peichang yuanze [On the Principle of Compensation for Damages Under the International Sale of Goods Law - in Chinese], in: Xiandai faxue, Modern Law Science, Chongquing: Southwest College of Political Science and Law (1988) No. 4 (total: 38), 33-39

YE Shengming [China]

2001. Yueding buming xia hetong lvxing didian de queding - hetongfa yu lianheguo guoji huowu xiaoshou hetong gongyue de bijiao yanjiu [The Determination of the Place of Performance of Contracts without Explicit Provisions - A Comparative Study of the Contract Law and CISG - in Chinese], in: Duiwai jingmao shiwu [Practice in Foreign Economic Relations and Trade], Wuhan (2001.10), 17-18, 24

YI Jun [China]

2004. Weiyue zeren yu fengxian fudan [Liabilities for Breach of Contract and Burden of Risks - in Chinese], in: Falu kexue (xibei zhengfa xueyuan yuanbao) [Law Science (Journal of Northwest University of Political Science and Law)], Xi'an (2004.3), 51-56

YI Zhixian [China]

2000. Hetong yingyi de foudingfa chutan [Preliminary Study of the Negation in English Translation of Contracts - in Chinese], in: Zhongguo keji fanyi [Chinese Science & Technology Translators Journal], Beijing (2000.8), Vol 13 No 3 22-23&7 [This is a paper on linguistics. The author's summary states: This paper makes a preliminary study of negation on the level of word, phrase and sentence in Chinese-English translation of contract [terms], which is in combination with the statistical results of negative elements in Chinese and English texts of the CISG in the abstract.]

YONG, F.L.

2012. 傅林涌:适用UNCITRAL规则在中国仲裁的困局 [Applicability of the UNCITRAL Arbitration Rules to disputes in China - in Chinese], China arbitration online (China) (30 November 2012) available online at <http://www.cnarb.com/news/adrdt/201211/77169.html>

YOU, Qizhong

2000. Lian he guo huo wu mai mai qi yue gong yue (CISG) [ - in Chinese], Taibei shi: Wu nan tu shu chu ban you xian gong si, min guo 89 (2000)

YU Aiming / HU Xiaoli [China]

1997. "Guo Ji Shang Shi He Tong Tong Ze" Yu "Lian He Guo Guo Ji Huo Wu Xiao Shou He Tong Gong Yue" De Bi Jiao [A Comparison between the UNIDROIT Principles and the CISG - in Chinese], Dui Wai Jing Mao Shi Wu [Practice in Foreign Economic Relations and Trade] (August 1997) 16 et seq.

YU Ning [China]

1995. Guoji hetong falu shiyong yuanze de xin fazhan [New Developments in the Application of Principles of International Contract Law - in Chinese], in: Faxue yanjiu [Studies in Law], Beijing: Chinese Academy of Social Science (1991) 89 p.

YU Qinya [China]

2004. Gongyue zhong yuqi weiyue zhidu dui woguo lifa de qishi [The Inspiration from the Anticipatory Breach System in CISG to the legislation in China - Chinese], in Jishu jingji yu guanli yanjiu [Techno-economics & Management Research], Taiyuan (2004.3), 108-109

YU Qun / ZENG Dejun [China]

2001. Buan kangbian yu yuqi weiyue guize ji woguo hetongfa guiding de quexian [Unsafe Defenses, Anticipatory Breach of Contract and Defects in China's Contract Law - in Chinese], in: Huanan shifan daxue xuebao (shehui kexue ban) [Journal of South China Normal University (Social Science Edition)], Guangzhou (2001.2) No. 1, 38-45

YU Yonghui, JIA Ke [China]

2004. Genben weiyue de jiazhi dingwei he goucheng yanjiu [Research on Evaluation and Its Formation for Judging the Fundamental Breach of Contracts - in Chinese], in: Luoyang daxue xuebao [Journal of Luoyang University], Luoyang (2004.3), Vol.19 No.1, 91-94

YU Wangri [China]

2005. Lun lianheguo guoji huowu xiaoshou hetong gongyue weiyue sunhai peichang jiben yuanze [On the Basic Principles for Compensation of Damages under the CISG - in Chinese], in: Wuhan keji xueyuan xuebao [Journal of Wuhan Textile S.n.T. Institute], Wuhan 92005.70, No. 7, 85-87

YU Zhihong [China]

1991. Shilun guoji maoyi zhong huowu fengxian zhuanyi de tiaojian [Tentative Comments on the Conditions for the Passing of Risk in International Trade of Goods - in Chinese], in: Faxue pinglun, Law Review (Wuchang) (1991) No. 4, 25-28

YU Zixin [China]

2004. Chengnuo fujia tiaojian zhi bijiao yanjiu - tan cong meiguo tongyi shangfadian di 2-207 tiao dao guoji huowu xiaoshou hetong gongyue di 19 tiao fasheng de bianyi [Comparative Research on Additional Conditions of Acceptance - The variation between Section 2-207 of Uniform Commercial Code, USA and Article 19 of United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods - in Chinese], in: Hebei faxue [Hebei Law Science], Shijiazhuang (2004.4), Vol.22 No.4, 120-122

ZENG Huaqun [China]

1997. Guoji jingjifa daolun [Introduction to International Economic Law - in Chinese] Beijing: Falu chubanshe [Law Press] (1997.10) [CISG mentioned in Chapter 5, 246-248]

ZENG, Jia

____. [China's Reservation to Article 11 of the CISG (1980) - in Chinese], Paper prepared for the symposium "The Application and Interpretation of the CISG in its Member States"

ZENG Yinyan

1995. Pinglun fenxi [Note commenting on two 1991 CIETAC awards - in Chinese], in: Guo Xiaowen ed., Zhongguo guoji jingji maoyi zhongcai anli fenxi, diyijuan: guoji maoyi zhenghi [Chinese International Economic and Trade Arbitral Awards - Selected Cases and Comments, Vo. I: International Trade Disputes], Hong Kong: Joint Publishing Co. (1995.7) No. 21, 158-161; No. 22, 165-169

ZENGYE, Y.F.

2013. 国际货物销售合同公约与PACL的相互作用 [Interaction between CISG (1980) and PACL - in Chinese], Tsinghua Law Journal (China), vol. 7 (2013) 35-45

ZHANG, Jianjun

2008. [China Should Withdraw the Reservation for "form of contract" of the CISG (1980) - in Chinese], Journal of Northwest University (philosophy and social sciences edition) (2008) Vol. 38 No. 5, 141-145

ZHANG Jinhua, LI Fujian [China]

2003. Lun yuqi weiyue [On Anticipatory Breach of Contract - in Chinese], in: Luxing jingyuan xuebao [Journal of Luxing Jingyuan], Jinan (2003.1), 68-70

ZHANG Jinqian [China]

1988. Luelun guoji huowu maimai hetong de chengli yaojian [Brief Comments on the Main Conditions for the Validity of International Sale of Goods Contracts and on Validity - in Chinese], in: Faxue yu shijian [Legal Science and Practice], Harbin: Heilongjiang Province Law Society (1988) No. 3 (total: 21), 6-8

ZHANG Mingjie [China]

1988. Shewai hetong falu shiyong de fazhan qushi [Trends of Development in Actual Foreign Contract Law - in Chinese], in: Fazhi ribao [Legal Daily] (2 September 1988) 3

ZHANG Mingjie [China]

1989. "Lianheguo guoji huowu xiaoshou hetong gongyue" yu woguo "shewai jingji hetongfa" [The CISG and Chinese Foreign Economic Contract Law - in Chinese], in: Fazhi ribao [Legal Daily] (19 May 1989) 3

ZHANG, Weiguo

2009. [Research on Several Theoretical Problems in Chinese CISG-related Declarations - in Chinese], Guangzhou: Guangzhou dui wai mao yi xue yuan (3/2009) 65-70

ZHANG Wei [China]

2005. Guoji maoyizhong de yuqi weiyue zhidu tanjiu [Study of Anticipatory Breach in International Trade - in Chinese], in: Shangye yanjiu [Business Study], Ha'erbin (2005.12), No.12, 189-192

ZHANG Xianzhong [China]

1987. "Lianheguo guoji huowu xiaoshou hetong gongyue" jianjie [The "UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods" - A Brief Survey - in Chinese], in: Shanghai guoji jingmao, Shanghai International Economy and Trade, Shanghai (1987) No. 8 (total: 183) 35-37

ZHANG Xiaojun [China]

2004. Guoji huowu maoyi zhong yin weiyue er chansheng de fengxian zeren tanxi [Research on the Precautionary Principal Stemming from Breach of Contract in International Goods Trade - in Chinese], in: Xibei shida xuebao (Shehui kexue ban) [Journal of Northwest Normal University (Social Sciences)], Lanzhou (2004.3), Vol.41 No.2, 77-82

ZHANG Xiaopei [China]

2005. Cong liangli zhengyi'an kan fenpi zhuangyun tiaokuan de "xianjing" [Pitfalls/Traps in Clauses having to do with Transshipment of Goods in Batches: Perspectives from Two Disputes - in Chinese], in: Heilongjiang duiwai maoyi [Heilongjiang Foreign Economics and Trade], Ha'erbin (2005.3), No. 3, 54-55

ZHANG Xiaoyan [China]

2005. Guoji huowu maimai zhong huowu fengxian zhuanyi zhidu zhi bijiao [Comparison of Transfer of Risk in the International Sale of Goods - in Chinese], in: Hezi xueyuan xuebao [Journal of Heze Institute], Heze (2005.4), Vol. 27 No. 4, 64-66

ZHANG Yuqing ed. [China]

1993. Guoji jingmao tiaoyue ji [International Economic and Trade Treaties - in Chinese], Beijing: Zhongguo duiwai jingji maoyi chubanshe [China Foreign Economic Relations and Trade Press] (1993) Vol. I, 907 p.

ZHANG Yuqing ed. [China]

1998. Guoji huowu maimai tongyifa - Lianheguo guoji huowu xiaoshou hetong gongyue shiyi [The Uniform Law on International Sales of Goods: Explanations on the CISG, article by article - in Chinese], Beijing: Zhongguo duiwai jingji maoyi chubanshe [China Foreign Economic Relations and Trade Press] (1998.9) 375 p.

ZHANG Yuquing / JIANG, Ren / JIANG, Fengwen [China]

1988. Lianheguo guoji huowu xiaoshou hetong gongyue shiyi [Commentary on the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods, article by article - in Chinese], Shenyang: Liaoning renmin chubanshe [Liaoning People's Press] (1988.1) 387 p.

ZHANG Zhaodong [China]

1998. CISG yu PICC zhi bijiao [The Comparison of the CISG and UNIDROIT Princiiples of International Commercial Contracts - in Chinese], in: Huaqiao daxue xuebao (zhexue shehuikexue ban) [Journal of Huaqiao University (Philosophy and Social Science Edition)], Quanzhou (1998.3), 69-74

ZHANG Zhaodong [China]

2002. Wanjin guoji shangshi hetong tongyifa de fazhan - CISG yu PICC zhi bijiao [Latest Development of the Uniform Law of International Commercial Contracts - Comparison of CISG and UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts - in Chinese], in: Fujian zhengfa ganbu guanli xueyuan xuebao [The Journal of Fujian Institute of Political Science & Law], Fuzhou (2002.4), No.2, 56-60

ZHANG Zhusheng [China]

1989. Guoji huowu maimai hetong zhongdi jiage tiaojian [Terms of Trade in International Contracts for the Sale of Goods - in Chinese], in: Guoneiwai jingji guanli [International Business Administration] (1989) No. 5

ZHAO Boxiang [China]

2004. Guoji maoyi jiufen zhong sunhai peichang yu jianjia fangfa de biaojiao yu xuanze [Comparison and Election between Claiming for Remedies and Reducing the Price in the International Trade - in Chinese], in: Jingji wenti tansuo [Inquiry into Economic Problems], Kunming (2004.6), 12-127

ZHAO Chengbi [China]

1986. Maimaifa [Law on Sales - in Chinese], in: Zhao Chengbi ed., Guoji maoyi falu [International Trade Law], Beijing: Zhongguo duiwai jingji maoyi chubanshe [China Foreign Economic Relations and Trade Press] (1986.4) Chapter 7, 200-231

ZHAO Chengbi [China]

1988. Guoji huowu xiaoshou hetong gongyue dui woguo waimao shiwu de yingxiang [The Influence of the Convention on Contracts for the International Sale of Goods on Our Country's Foreign Trade Practice - in Chinese], in: Guoji maoyi [International Trade], Beijing: Ministry of Foreign Economic Relations and Trade, Intertrade Research Institute (1988) No. 5 (total: 77), 28-32

ZHAO Chengbi [China]

1998. Guoji maoyi tongyi fa [Uniform Law of International Trade - in Chinese], Beijing: Falv chubanshe (Law Press), (1998.9), 1st edition, Chapter 9 "CISG", 347-382

ZHAO Chunhong [China]

2003. Lun woguo maimai hetong biaodiwu de fengxian fudan [On the Bearing of Risks of the Goods under Sales Contract in China - in Chinese], in: Tianzhong xuekan [Journal of Tianzhong], Zhumadian (2003.12), Vol.18 No.6, 39-40

ZHAO Shaoqun [China]

2005. Guoji huowu maimai hetong zhong de lvyue kuanxianqi [On Periods of Grace in the International Sale of Goods - in Chinese], in: Guizhou shehui kexue [Social Sciences in Guizhou], Guiyang (2005.2), Vol. 194 No. 3, 71-73

ZHENG Guozhong [China]

2005. Genben weiyue de rending ji jiuji [Determination of and Remedies for Fundamental Breach - in Chinese], in: Ha'erbin xueyuan xuebao [Journal of Ha'erbin Institute], Ha'erbin (2005.9), Vol. 26 No. 9, 99-102

ZHENG, Y.B.

1993. Zhong wei touzi fa bijiao [Foreign investment laws of China: a comparison with the laws of other countries - in Chinese], Shanghai: Tongji daxue chubanshe (1993) 613 p. [Section 5. Applicable law on international economic contracts; among others CISG]

ZHENG Xinjian [China]

2008. [The application of CISG in the domestic courts in Guangdong Province of China - in Chinese], 8 International Law Review of Wuhan University (2008) 280-288

ZHONG Jianhua [China]

1990. "Lianheguo guoji huowu maimai hetong gongyue" de jiechu hetong zhidu [Avoidance of Contract Under the "UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods" - in Chinese], in: Faxue yu shijian [Legal Science and Practice], Harbin: Heilongjiang Province Law Society (1990) No. 4 (total: 34) 52-53, 57

ZHONG Jianhua [China]

1991. Lun "Guoji huowu maimai hetong gongyue" de shiyong fanwei [On the Sphere of Application of the "Convention of Contracts for the International Sale of Goods" - in Chinese], in: Faxue tiandi [Field of Legal Science], Nanjing Jiangsu Province Law Society (1991) No. 5 (total: 29) 12-16

ZHONG Jianhua [China]

1995. Guoji huowu maimai hetong zhongde falu wenti [Legal Issues of International Sale of Goods Contracts - in Chinese], Beijing: Renmin fayuan chubanshe [People's Court Press] (1995)

ZHONG Xiaohong [China]

2000. Lun lianheguo guoji huowu xiaoshou hetong gongyue de "yuqi weiyue" zhidu [On the "Anticipatory Breach" System of CISG - in Chinese], in: Nanchang daxue xuebao (rensheban) [Journal of Nanchang University (Social Science)], Nanchang (2000.1), Vol. 31 No.1, 58-61

ZHOU Bingcheng [China]

1987. . . . guanyu "shiyong fanwei he zongze" [ . . . on the "Sphere of Application and General Principles" - in Chinese], in: Guoji shangwu yanjiu, International Business Research, Shanghai: Foreign Trade College (1987) No. 5, 6-10

ZHOU Bingcheng [China]

1988. ... guanyu "maifang he maifang yiwu de yiban guiding [... on the "General Rules about the Obligations of Seller and Buyer" - in Chinese], in: Guoji shangwu yanjiu, International Business Research, Shanghai: Foreign Trade College (1988) No. 1, 19-25.18

ZHOU Fengao [China]

1992. Guoji huowu xiaoshou hetong de zhunjufa [The Law on Taking Possession in International Contracts for the Sale of Goods - in Chinese], in: Guoji jingii hezuo [International Business Cooperation] (1992) No. 1

ZHOU, Jiuying

2009. [Discussion on the Withdrawal of the Article 11 Reservation to the CISG (1980) - in Chinese], Legal System and Society (2009) Vol. 7, 199-200

ZHOU Zhengyi [China]

2000. Hetongfa: lifa guojihua yu bentuhua de tongyi [Contract Law: Harmonization of International and Localization in Terms of Legislation - in Chinese], in: Zhongshan daxue xuebao (shehui kexue ban) [Journal of Sun Yatsen University (Social Science Edition)], Guangzhou (2000.3), Vol. 40, 101-104

ZHOU Zhengyi [China]

2001. Hetongfa: quanqiuhua shiye zhong de jidian sikao [Considerations on Contract Law: From a View of Globalization - in Chinese], in: Guizhou shifan daxue xuebao (shehui kexue ban) [Journal of Guizhou Normal University (Social Science)], Guiyang (2001.2), 15-18

ZHU, G.

2012. 要约不得撤销的法定事由与效果 [Irrevocable offers: legal reasons and effects - in Chinese] 环球法律评论 = Global Law Review (Beijing) (5/2012) 93-106 available online at <http://article.chinalawinfo.com/ArticleHtml/Article_76971.shtml>

ZHU Guangdong [China]

2003. Qingshi biangeng yuanze guojifa yuanyuan bianxi - jian lun lianheguo guoji huowu xiaoshou hetong gongyue di 79 tiao de xingzhi [On the Origin of Clausula Rebus sic Stantibus in International Law - also on the Nature of Article 79 of the CISG - in Chinese], in: Qiqihar daxue xuebao [Journal of Qiqihar University (Philosophy and Social Sciences)], Qiqihar (2003.9), 22-25

ZHU, Guangxin

2013. 合 同订立过程中的格式之战问题 [‘Battle of the Forms’ in Formation of Contract - in Chinese], in: [Unification of International Trade Rules in the Age of Globalization: China and the World - in Chinese] [conference papers] Tsinghua University, Beijing, China Beijing (October 19-20, 2013) 178 p.

ZHU Jiajun [China]

2005. Guoji shangshi hetongfa zhi maoyi guanli tiaokuan bijiao yanjiu [Comparisons of Trade Usages in International Business Contracts - in Chinese], in: Shandong ligong daxue xuebao (shehui kexue ban) [Journal of Shandong University of Technology (Social Science Edition)], Zibo (2005.4), Vol. 21 No. 4, 56-59

ZHU Lanye [China]

1999. Woguo hetongfa yu woguo gongyue baoliu bing wu chongtu [No Conflict Between Chinese Contract Law and the Reservation by the PRC - in Chinese], Faxue [Legal Science], Beijing (1999.7), 23-24

ZHU Xiaohua [China]

2008. [The Application of the CISG (1980) in China - in Chinese], Observation (China) (2008) vol. 6, 147 p.

ZHU Xingbang [China]

1989. Guoji huowu maimai hetong de yaoyue yu chengnuo [Offer and Acceptance in International Sale of Goods Contracts - in Chinese], in: Xiandai faxue, Modern Law Science, Chongquing: Southwest College of Political Science and Law (1989) No. 2, 37-40

ZHU Xinbang [China]

1996. Guoji huowu maimai hetong de yaoyue yu chengnuo [Offer and Acceptance in International Contracts for the Sale of Goods - in Chinese], in: Xiandai faxue [Modern Law Science], Chongqing: Southwest College of Political Science and Law (1989) No. 2, 37-40

ZHU Yaxiong / WANG Yunxiang [China]

2002. Lianheguo guoji huowu xiaoshou hetong gongyue de tiaojian chengfen fenxi [Paper on Linguistics: Analysis of subordinate clauses of conditional sentences in the CISG - in Chinese], in: Guoji jingmao tansuo [International Economics and Trade Research], Guangzhou (2002.5), 49-54 [Analysis of conditional expressions, such as "if" or "in the case of", in the CISG, e.g., in Arts. 19(2), 25, 56, 73(1)]

ZHU Yikun [China]

"Lianheguo guoji huowu xiaoshou hetong gongue" zhong butong falu chuantong de chongtu yu xietiao [Conflict and Coordination of Different Legal Traditions in the CISG - in Chinese], Master's Thesis Chongqing: Xinan zhengfa xueyuan [Southwest College of Political Science and Law]

ZOU, G.Y. / CHEN, M.L.

2012. 论CISG的根本违约制度 [Mechanism of the Fundamental Breach of Contract under CISG (1980) - in Chinese], Theory monthly (China), vol. 7 (2012) 174-178

ZOU Jianhua [China]

1998. Guoji huowu maimaifa [Sales Law in International Trade - in Chinese], in: Zou Jianhua ed., Guoji shangfa [International Commercial Law], Beijing: Zhongguo jinrong chubanshe [China Finance Press] (1998.5) Chapter 5, 1-155

ZUO, Haicong

2013. Judicial and Arbitral Application of International Business Law in China, in: [Unification of International Trade Rules in the Age of Globalization: China and the World - in Chinese] [conference papers] Tsinghua University, Beijing, China Beijing (October 19-20, 2013) 178 p.

ZUO Haicong / XI Shi [China]

2005. Guo Ji Tong Yi Si Fa Xie Hui Guo Ji Shang Shi He Tong Tong Ze' De Xing Zhi He Gong Neng [On the Nature and Functions of the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts - in Chinese], Vol. 27 No. 5 Xian Dai Fa Xue [Modern Law Science] (September 2005) 174-181

ZUO, Haicong / YANG Mengsha

2013. 论CISG损害赔偿制度的完善——以PICC对CISG解释补充作用为视角 [The Perfection of CISG Damage Compensation System: in Perspective of the Interpretation or Supplementary Function of PICC to CISG - in Chinese], in: [Unification of International Trade Rules in the Age of Globalization: China and the World - in Chinese] [conference papers] Tsinghua University, Beijing, China Beijing (October 19-20, 2013) 178 p.


Pace Law School Institute of International Commercial Law
Comments/Contributions

Go to Database Directory || Go to CISG Table of Contents