Bibliography of CISG Materials in Danish Go to Database Directory || Go to CISG Table of Contents || Go to Bibliography Homepage

Bibliography of CISG Materials in Danish

Search the Bibliography

ANDERSEN, Lennart Lynge

1997. Fejo, jens [ - in Danish], in: Ruth Nielsen ed., Festskrift til Ole Lando, Kopenhagen (1997)

ANDERSEN, Lennart Lynge / NØRGAARD, Jørgen [Denmark]

1999. Aftaleloven med kommentar [Law of Contracts with comments - in Danish], Jurist- og Økonomforbundets Forlag - Kbh (1999) 287 p.

ANDERSEN, Mads Bryde

2001. IT-retten [Information Technology Law - in Danish], Copenhagen (2000)

ANDERSEN, Mads Bryde / LOOKOFSKY, Joseph

2000. Lærebog i Obligationsret 1.ydelsen - beFøjelser [Coursebook of the law of Commercial Obligations - in Danish], Thomson / GadJura: Copenhagen (2001) 536 p.

ANDERSEN, Mads Bryde / LOOKOFSKY, Joseph

2002. Nationale aftaleregler og EU-integration: Problemer og losningsmodeller [ - in Danish], Ugeskrift for Retsvæsen (2002) 211 et seq.

ARENDORF, Peter [Denmark]

2001. Internationale ehrvervskontrakter: Bind. 1: Kommentarer [International Commercial Contracts - Volume 1: Commentaries - in Danish] (2001)

BANG-PEDERSEN, Ulrik Rammeskovr [Denmark]

2002. Mere om transport i tilgodehavender fra eksport [ - in Danish], Ugeskrift for Retsvæsen (20022) 140-143

DAHL, Børge [Denmark]

1989. [CISG Commentary - in Danish], in: Gulmann / von Eyben / Nørgaard, Karnovs lovsamling, 11. ed., vol. VII, Copenhagen (1989) 6754-6767

DAHL, Børge [Denmark]

2002. Kommentar til CISG i Karnov Online/Karnovs Lovsamling [CISG Commentary for Karnov (official law commentary) Online - in Danish], Hovedred: Bo von Eyben, Jan Pederson og Jørgen Nørgaard (2002)

DET DANSKE HANDELSKAMMER

1991. Handelen: internationale køb: en vejledning [ - in Danish], Det Danske Handelskammers Forlag (1991) 65 p.

ELMELUND, Niels / KRISTENSEN, Lars Hedegaard / NIELSEN, Anne-Dorte Bruun / NØRGAARD, Jø [Denmark]

1998. Lærebog i dansk og international køberet [ - in Danish], 2. udg. Jurist- Økonomforbundets Forlag (1998) 343 p.

ERIKSEN, Ole [Denmark]

2001. Dansk og international erhvervsjura.2 [ - in Danish], 2. udg. Forlaget Faustus: København (2001) 226 p.

FOGT, Morten Midtgaard

2002. Rettidig reklamation og ophævelse af købeaftale efter CISG (VDL 10.11.1999, 9 afdeling 2919-98 utrykt) [Case comment: Vestre Landsret (Denmark) 10 November 1999 - in Danish], Ugeskrift for Retsvæsen, No. 12 (2002) 129-135

GAMMELGAARD, Lene Lange / HEDETOFT, Anders [Denmark]

2000. Incoterms 2000 [ - in Danish], Ugeskrift for Retsvæsen (2000)

GOMARD, Bernhard [Denmark]

1988. Almindelig kontraktsret. Indgåelse, gyldighed, fortokning [Public contract law. Formation, validity, interpretation - in Danish], København Jurist- og Økonomforbundet (1988) 216 p. [CISG 27 n.8, 29 n.11, 38-39, 46, 64 n.12, 77 n.32]

GOMARD, Bernhard [Denmark]

1989/1993/1995. Obligationsret [ - in Danish], Vol. 1, 2d ed. (1995); Vol. 2, 2d ed. (1995); Vol. 3 (1993)

GOMARD, Bernard / HENSCHEL, René Franz [Denmark]

2008. International købelov: De Forenede Nationere convention om internationale køb [ - in Danish], Københaven: DJØF (2008)

GOMARD, Bernard / RECHNAGEL, Hardy [Denmark]

1990. International Købelov: De Forenede Nationers konvention om internationale køb [International Sales Law - in Danish], Copenhagen: Jurist - og Økonomforbundet (1990) 344 p.

HANSEN, Jørgen [Denmark]

1984. Produktansvar og internationalt køb [Product Liability and International Sales - in Danish], in: 97 Tidsskrift for Rettsvitenskap, Oslo (1984) 293-306

HEISELBERG, Leif [Denmark]

1997. Retlige aspekter af vareomsætning [ - in Danish], 1. udg., Odense Universitetsforlag (1997) 344 p.

HENSCHEL, René Franz [Denmark]

1997. De Forenede Nationers konvention om aftaler om internationale køb: retskilder fortolkning og udfyldning [The CISG: Sources of Law, Interpretation and Gap-filling - in Danish], Thesis, Århus Universitet (1997) available on the Internet off CISG-Denmark website <http://www.cisg.dk/CISGAFHA1.HTM>

HENSCHEL, René Franz [Denmark]

2003. Varens kontraktmæssighed i internationale køb. En undersegelse af mangelsbegrebet i CISG art. 35 (ph.d.-afhandling) [The conformity of goods in international sales governed by CISG art. 35 (Ph.D. Thesis) - in Danish], Arhus School of Business (2003) 281 p. [For English abstract, go to CISG-Denmark website at <http://www.cisg.dk/CISG_ART_35_ABSTRACT.HTM>]

HERTZ, Ketibjørn / LOOKOFSKY, Joseph

1999. CISG del II of vaerneting i Ufr 1998.1092 ØLK [CISG Part II and Jurisdiction in UfR 1998.1092 ØLK, commenting on ØLK 23 April 1998 - in Danish], 133 Ugeskrift for Retsvaesen (1999) 6-10

HERTZ, Ketibjørn / LOOKOFSKY, Joseph

2001. Case commentary: Supreme Court of Denmark 15 February 2001 [ - in Danish], Ugeskrift for Restvæsen (B) (2001) 558-561

IVERSEN, Bent [Denmark]

Nyere formueretlig lovgivning: internationale agent- og forhandlerkontrakter: internationale køb [- in Danish]

IVERSEN, Bent [Denmark]

1999. International Handelsret [ - in Danish], 3d ed., Forlaget Systime (1999) 379 p.

IVERSEN, Bent [Denmark]

2001. International køb [International Sales - in Danish], Dansk Privatret, 12. udg. s. 29-.324, Jurist- og Økonomforbundets Forlag (2001)

IVERSEN, Bent [Denmark]

2002. International Handelsret [International Trade Law - in Danish], 4, udg., GAD/Gjellerup: København (2002) 408 p.

JASPERS, Michael Bo [Denmark]

2001. Fuldbyrdelse af danske dome og officielt bekræftede [ - in Danish], Ugeskrift for Retsvæsen (2001) 71-77

JENSEN, Lene Synnøve [Denmark]

1995. Aftalens indgåelse: en komparativ analyse mellem CISG del II Aftl. kapitel [Formation of Contracts: A comparative analysis of CISG Part II and Chapter I of the Danish Contract Law - in Danish], Thesis, Handels- højskolen I Århus (1995), Det Ehrvervsøkomiske Fakultet (Hovedopgave, cand.merc.) 99 p. Available on the Internet off CISG-Denmark website <http://www.cisg.dk/ENG-BIB-STUDENTERAFHANDLINGER.HTM>

KRISTENSEN, Lars H. / ELMELUND, Niels / NIELSEN, Anne-Dorte Bruun / NØRGAARD, Jørgen [Denmark]

1998. Lærebog I dansk og international køberet [Textbook on Danish and International Sales Law - in Danish], Jurist- og Økonomforbundets Forlag (1998) 343 p.

LANDO, Ole [Denmark]

1980. En ny international konvention om køb af løsøre [A New International Convention on the Sale of Goods - in Danish], Nyt om markedsret [News on Market Law], København (1980) No. 4, pp. 1-7

LANDO, Ole [Denmark]

1981. Kontraktstatuttet. Udensrigshandelsret II [The Law applicable to Contracts. Foreign Trade Law II - in Danish], København: Juristforbunded, 3d ed. (1981) 441 p. [CISG 286]

LANDO, Ole [Denmark

1981. Undenrigshandelens Kontrakter. Udenrigshandelsret I [Foreign Trade Contracts. Foreign Trade Law I - in Danish], København: Juristforbundet, 3d ed. (1981) 379 p. [CISG 6-7, 66, 72-75, 112-117, 264-341 passim; references by subject 357-359]

LANDO, Ole [Denmark]

1987. De nye Købelove [The New Sales Law - in Danish], 15 Nyt om markedsret [News on Market Law] København (1987) 1-5

LANDO, Ole [Denmark]

1989. Kampen om formularen [ - in Danish], Ugeskrift for Retsvæsen, no. 1 (1989) 1-13

LANDO, Ole [Denmark]

1999. Udenrigshandels kontrakter: udenrigshandel 1 [ - in Danish], 4. udg (1999) delvis genoptryk af 4.udg. men med dele af manuscript til 5. udg., som er under udgivelse

LANDO, Ole [Denmark]

1999. Anmeldse af Staudinger: BGB. Wiener Un. Kaufrecht (CISG). Dreizehnte Bearbeitung von Ulrich Magnus (Berlin 1994) [Review of Staudinger: BGB. Wiener Un. Kaufrecht (CISG), Dreizehnte Bearbeitung von Ulrich Magnus - in Danish], Juristen (1995) no. 6, 248-250

LAVESEN, Martin / NØRTVED, Peter [Denmark]

1999. Renvoi [ - in Danish], Ugeskrift for Retsvæsen (1999) no. 22, 240-252

LINKIS, Jacob / GJERMUNDBO, Morten

2006. Kompendium i produktansvar, international privatret & CISG [- in Danish], Kbh:SB (2006)

LOOKOFSKY, Joseph M. [U.S./Denmark]

1982. Om det Internationale Kontraktsansvarsgrundlag, [On the Basis of Liability in International Contracts -in Danish], in: 116 Ugeskrift for Retsvaesen, Copenhagen (1982) 277-283

LOOKOFSKY, Joseph M. [U.S./Denmark]

1989. Internationale køb [The CISG - in Danish], Copenhagen: Jurist- og Økonomforbundets Forlag (1989) 116 p.

LOOKOFSKY, Joseph M. [U.S./Denmark]

1989. Nye Love: International København [- in Danish], in: 71 Juristen Copenhagen (1989) 106-117

LOOKOFSKY, Joseph M. [U.S./Denmark]

1989. KBL II og indirekte tab [The new Danish Sales Law and indirect losses - in Danish], Ugeskrift for Retsvæsen (1989) B 239-243

LOOKOFSKY, Joseph M. [U.S./Denmark]

1993. Om værneting og lovvalg ved køb [On jurisdiction and the applicable law for sales - in Danish], 127 Ugeskrift for Retsvæsen, København (1993) B. 308-311

LOOKOFSKY, Joseph M. [U.S./Denmark]

1993. International Privatret på formuerettens område [Private international law in the field of property law - in Danish], København: Jurist- og Økonomforbundet (1993) 108 p. [CISG 68, 74-77]

LOOKOFSKY, Joseph M. [U.S./Denmark]

1994. Kontraktsværneting ved betalingsstedet: UfR 93.802 og Custom Made [Contractual Jurisdictions and the Place of Payment: The Danish case of UfR 93.802 and Custom Made - in Danish], Ugeskrift for Retsvæsen (1994) B 428-431

LOOKOFSKY, Joseph M. [U.S./Denmark]

1996. At fremme en ensartet anvendelse af CISG - De forste 100 afgorelser om den internationale kobelov [Developing uniform application. The first 100 decisions on the international sales law - in Danish], 130 Ugeskrift for Retsvaesen (1996) 139-144

LOOKOFSKY, Joseph M. [U.S./Denmark]

1997. Formuerettens harmonisering: Towards a European Civil Code [The Harmonization of Private Law: Towards a European Civil Code - in Danish], Ugeskrift for Retsvæsen (1997) B 251-256

LOOKOFSKY, Joseph M. [U.S./Denmark]

1997. International Privatret på formuerettens område [Private international law in the field of private law - in Danish], Jurist- og Økonomforbundets Forlag - Kbh (1997) 134 p.

LOOKOFSKY, Joseph [U.S./Denmark]

2002. Køb. Dansk Indenlandsk Køberet [ - in Danish], Jurist- og Økonomforbundets Forlag - kbh. (2002) 305 p.

LOOKOFSKY, Joseph M. / HERTZ, Ketilbjørn [Denmark]

1999. CISG del II og værneting i UfR 1998.1092 ØLK [CISG Part II: Jurisdiction in the Danish case of UfR 1998.1092 Eastern High Court - in Danish], Ugeskrift for Retsvæsen (1999) no. 1, 6-10

LOOKOFSKY, Joseph M. / MØGELVANG-HANSEN, Peter [Denmark]

1999. En ny dansk indenlansk købelov-KBL III? [A new Domestic Sales Law: KBL III? - in Danish], Ugeskrift for Retsvæsen (1999) no. 22, 240-252

LOVFORSLAG No. L 35 [Denmark]

1988. Message of the Ministry of Justice of 6 October 1988 to the Folketing [- in Danish], Copenhagen 1988

LUND, Kirsten Surlykke / JOHANNESEN, Pernille / NEUMANN, Thomas [Denmark]

2013. Når virksomhedens løsørekøb internationaliseres - en sammenligning af købeloven og CISG [When contracts for sale of goods crosses borders – a comparison of the danish domestic sale of goods act and the CISG – in Danish], CISGNordic.net, (2013), 1-22 available online at <http://www.cisgnordic.net/papers/Lund-Johannesen-Neumann.pdf>

LYNGE ANDERSEN, / NØRGAARD, [Denmark]

1993. Afteloven [ - in Danish], 2d ed. (1992)

LYNGSØ, [Denmark]

1971. Afbestillingsret [ - in Danish] (1971)

 

MADELUNG SYRENSEN, Pelle / WEBER, Martin /REBERNIK, Gert-Walther Eidseth

1995. Kompendium i formueret : pant, obligationsret 1-4, international privatret / CISG, regulering af fast ejendom, hovedpunkter af selskabsretten, kreditorforfølgning [ - in Danish], København : Studenterbogladen (1995)

MADSEN, Palle Bo

1990. [Book Review - in Danish], Lookofsky, Internationale køb (1989), in: 72 Juristen, Copenhagen (1990) 289-292

MIKKELSEN, Lars Bøgh / NIELSEN, Mogens Uhd [Denmark]

2000. Kompendium i produktansvar, international privatret & CISG [ - in Danish], Forlaget SB: København (2000) 178 p.

MULVAD, Susanne [Denmark]

1990. International kontraktsindgåelse og internationale køb: en præsentation: Et foredrag om dansk international privatret holdt på Statens Erhvervspædogogiske Læreruddannelseskursus: Ehrvervsret for handelsskolens lære [ - in Danish] (28. maj 1990) 29 p.

NEUMANN, Thomas [Denmark]

2012. De Nordiske Landes Tilbagekaldelse af Forbeholdet mod CISG del II [The Nordic Countries' Withdrawal of the Reservation Against CISG Part II - in Danish], Juristen, issue 4, (2012) 186-190

NIELSEN, Mogens Uhd [Denmark]

1999. International privatret: CISG, produktansvar, privatret [ - in Danish] (1999)

NIELSEN, Morten Schwartz [Denmark]

2000. Loyalitetshensyn i dansk køberet En analyse af loyalitetsforpligtelsen I køberet, som fastlagt i dansk obligationsret overfor good faith forpligtelsen i CISG artikel 7 [Considerations of Loyalty in Danish Sales Law: An snalysis of the obligation of loyalty in sales law as established in Danish Law of Obligations and the "good faith" requirement in Article 7 CISG - in Danish], Thesis. Vejleder: Joseph Lookofsky, Speciale nr. 2469, Juridisk Fakultet, Københavns Universitet (2000)

NØRAGER-NIELSEN, Jacob / THEILGAARD, Søren

1993. Købeloven med kommentarer [Sales law with commentary - in Danish], København:Gad, 2d ed.(1993) 1386 p.

PELLE, Madelung Sørensen / WEBER, Martin / REBERNIK, Gert-Walther og Eidseth [Denmark]

1995. Kompendium i Formueret: pant, obligationsret 1-4, international privatret/CISG, regulering af fast ejendom, hovedpunkter af selskabsretten, kreditorforfølgning [Lecture notes on Private Law: Securities, Law of Obligations 1-4, Private International Law and CISG, Immovable Property Regulation, Main Areas of Company Law, Insolvency - in Danish] (1995)

PHILIP, Allan

1986. Haagerkonferencens ekstraordinære samling 1985 om lovvalg ved internationale løsørekøb [The extraordinary session of the Hague Conference on the Applicable Law in International Sales - in Danish], 55 Nordic Journal of International Law (1986) 330-345

POULSEN, Ketil Ehrhorn [Denmark]

1995. CISG: misligholdelsesbe-føjelser ved køb omfattet af FN's internationale købelov: herunder en redegørelse for partnes pligter [CISG: Remedies in sales encompassed by the UN International Sales Law: Including an account of the obligations of the parties - in Danish], Thesis, Handelshøjskolen I Århus (1995) Det Ehrvervøkonomiske Fakultet (Hovedopgave, cand.merc) 96 p.

SACHMANN, Kristine [Denmark]

2000. En komparativ analyse af kontraktsmæssig ydelse og væsentlighedskriteriet ved ophævelse i handelskøb: Specialet indeholder en analyse sælgers kontraktsmæssige ydelse samt en analyse af væsentlighedskriteriet som forudsætning for købers ret til at hæve med focus på Loven om køb af 1906, den amerikanske Uniform Commercial Code (UCC) og Konventionen om Aftaler om Internationale Løsørekøb (CISG) [Comparative analysis of conformity of contract and fundamentality of breach in contract termination / avoidance in trade: analysis of conforming goods and analysis of fundamentality of breach as a criteria for contract avoidance / termination, focusing on the Danish Sales Law of 1906, the U.S. Uniform Commercial Code (UCC) and the CISG - in Danish], Thesis. Vejleder: Joseph Lookofsky, Speciale nr. 222, Juridisk Fakultet, Københavns Universitet (2000)

SIESBY, Erik

1990. Lærebog i International privatret. Almindelig del og formueret [Treatise on private international law. General part and property - in Danish], København: Jurist- og Økonomforbundet, 2d ed. (1990) 171 p. [CISG 100-101]

SØRENSEN, Madelung Pelle / WEBER, Martin / GERT-WALTHER / REBERNIK, Eidseth [Denmark]

Kompendium i Formueret: pant, obligationsret 1-4, international privatret / CISG, regulering af fast ejendom, hovedpunkter af selskabsretten, kreditorforfølgning [ - in Danish]

SVENNÉ SCHMIDT, Torben

1987. International formueret [International property law - in Danish], København: Gad (1987) 326 p. [CISG mentioned 200, 210]

USSING, [Denmark]

1961. Obligationsretten, Almindelig Del [ - in Danish], 4th ed., Vinding Kruse ed. (1961)

USSING, [Denmark]

1962. Køb [ - in Danish], 4th ed., Vinding Kruse ed. (1962)

USSING, / AFTALER, [Denmark]

1950. Aftaler [ - in Danish], 3d ed. (1950)

 

VINDING KRUSE, Anders [Denmark]

[Delegate to Vienna Diplomatic Conference]

1984. En ny international og en ny nordik købelov - in Danish, [A New International and a New Nordic Law of Sales], in: 118 Ugeskrift for Retsvæsen, Copenhagen (1984) 25-29

VINDING KRUSE, Anders [Denmark]

1989. Erstatningsretten [ - in Danish], 5th ed. (1989)

VINDING KRUSE, Anders [Denmark]

1992. Købsretten [Sales Law - in Danish], København: Gad, 3d ed. (1992) 192 p. [CISG 62-64, 82, 1030105, 119-120]


Pace Law School Institute of International Commercial Law
Comments/Contributions

Go to Database Directory || Go to CISG Table of Contents