Bibliography of CISG Materials in Hungarian Go to Database Directory || Go to CISG Table of Contents || Go to Bibliography Homepage

Bibliogaphy of CISG Materials in Hungarian

Search the Bibliography

BANREVY, G.

1998. Az UNIDROIT "Alapelvek" és a "lex mercatoria" [The UNIDROIT Principles and Lex Mercatoria - in Hungarian], in: I ustum, Aequum, Salutare (Festschrift in Honour of Prof. J. Zlinszky), Budapest (1998) 41-50

ENDERLEIN, Fritz [Germany]

1986. Az ENSZ vételi jogi konvenciója és a KGST/ASZF [The UN Sales of Goods Convention and the CMEA General Conditions of Delivery - Hungarian translation], in: 41 Jogtudományi Közlöny, Budapest (1986) 27-34

EÖRSI, Gyula [Hungary]

1981. Az 1980, évi bécsi nemzetközi adásvételi Konvenció margójára és ürügyén, Allam- és Jogtudomány (1981), [Marginal notes a propos the 1980 Vienna Convention on International Sales - in Hungarian] 3-28

HARMATHY, A.

1994-1995. Választottbírósági gyakoriat: B éscsi Vételi Konvenció alkalmazása. KFT üzletr ész átruházása társásági határozattal [Arbitral award in Hungary: Application of the Vienna Sales Convention on the transfer of a limited liability company's share - commenting on ruling of Court of Arbitration of Hungarian Chamber of Commerce 20 Dec. 1993 - in Hungarian], in: Friss Hirek a nemzetközi kereskedelem világából No. 1/1994, 25 et seq.; in: 15 Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts, Bielefeld (1995) 52-53 [report by VIDA - in German]

LEBEDEV, Sergei N. / MARTYNOV, A.

1987. The New Hague Convention on the Law Applicable to Contracts for the International Sale of Goods, Foreign Trade (published by the USSR Ministry of Foreign Trade in Russian, English, French, Spanish, Germany and Hungarian) (1987), 43.

LEHOCZKY, Marietta [Hungary]

1980. A nemzetközi vételi jog egységesit ése - UNCITRAL-konferencia Bécsben [The International Sales Law Unification - Vienna UNCITRAL Conference - in Hungarian], in: 35 Jogtudományi Közlöny, Budapest (1980) 808-809

MENYHÁRD, A.

2000. A szerzödés akarathibák miatti érvénytelensége, Budapest [Invalidity of contracts because of defaults in will - in Hungarian], Az Elte Állam- és Jogtudományi (2000) [A Szladits Szeminárium kiadványai, 1]

RÉCZEI, Läszlo [Hungary]

1984. Az 1964évi hágai és az 1980. évi bécsi konferenciák által kidolgozott Vételi Egyezmények alkalmazása és értelemzé összehehasonlitó jogi tanulmány a külkereskedelmi szakjogász-képzés segédanyaga Réczei László [Application and interpretation of the Hague Uniform Sales Laws (ULIS and ULF) and the CISG: Comparative legal study, extra material for LL.M. studies in foreign trade law - in Hungarian], Budapest: ELTE (1984) 50 p.

SÁNDOR, Tamás

1990. A Nemzetközi Adásvétel (Az Áruk Nemzetközi Adásvételéröl Szóló 1980 Évi Enszegyezmény Magyarázata) [The International Sales Contract. Commentary article by article - in Hungarian], Budapest: Napra-Forgó Ki adás (1990) 434 p.

SÁNDOR, Tamás / VÉKÁS, Lajos [Hungary]

2005. Nemzetközi adásvétel [International Sales - in Hungarian], Budapest: Hvgorac (2005) 206 p.

Reviewed by PAJOR-BYTOMSKI (2006)

SZABÓ, S.

2009. A Bécsi Vételi Egyezmény, mint nemzetközi lingua franca: az egységes értelmezés és alkalmazás újabb irányai és eredményei [The CISG (1980) as International Lingua Franca: New Directions and Results of Common Understanding and Application - in Hungarian], Doctoral Thesis - Pázmány Péter Katolikus Egyetem (2009)

SZÉKELY, Katalin

1992/1993. A Bécsi Vételi Egyezmény és a német anyagi jog együttes alkalmazása [Application of the Vienna Sales Convention . . . . reporting and commenting on City Court Budapest 24 March 1992 - in Hungarian], in: Friss Hirek a nemzetközi kereskedelmi jog világából No. 3/1992, 29f. in: 13 Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts, Bielefeld (1993) 263-264 [report by Vida in German]

 

TAKATS, Péter

1989. Teljesítés a nemzetközi adásvétel körében - a CISG és az ASZF [Performance of International Sales Contracts - CISG and CMEA General Conditions of Delivery -in Hungarian], in: 44 Jogtudományi Közlöny, Budapest (1989) 73-77

VÉKÁS, Lajos [Hungary]

1985. A Bécsi Vételi Egyezményröl [The Vienna Sales Convention - in Hungarian], 40 Jogtudomány Közlöny (1985) 243-249; see also Madl/Vékás, Nemzetközi magánjog és a nemzetközi gazdasagi kapcsolatok joga, Budapest (1985) 283-293

VIDA, Sándor Alexander

1993. Alapvetó szerzódésszegés a nemzetközi adásvételnél: Német bírói gyakorlat [Fundamental breach of contract in international sales: German case law - in Hungarian], 48 Jogtudomány, Közlöny: Budapest (1993) 169-175

VIDA, Sándor Alexander

1993. Jogszavatosság a nemzetközi adásvételnél: harmadik személy szabadalmába, védjegyébe ütközö áru sz állítása [Liability in international sales contracts: Delivery of goods in violation of the trademark of a third party - in Hungarian] Jogi melléklet (1993) 33-43

VIDA, Sándor Alexander

1993. Zur Anwendung des UN-Kaufübereinkommens in Ungarn [Application of the CISG in Hungary - in Hungarian] [reporting and commenting on City Court Budapest, 24 March 1992, AZ 12.G.41.471/1991], 13 Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts, Bielefeld (1993) 263-264

VIDA, Sándor Alexander

1996. Nemzetközi adásvétel: élelmiszer állítólagos minöségi hibája [Commenting on BGH 8 March 1995 - in Hungarian], Gazdaság es Jog (1996) 2 szám, 25-26

ZILAI, J.

1988. A Bécsi Vételi Egyezmény szeödéskötérsre vonatkozó szabályai [The rules of the CISG - in Hungarian], in: 32 Külgazdaság, Budapest (1988) 97-108


Pace Law School Institute of International Commercial Law
Comments/Contributions

Go to Database Directory || Go to CISG Table of Contents