ZMIJ, Grzegorz [Poland]

2000. Problematyka odsetek w Konwencji wiedenskiej o umowach miedzynarodowej sprzedazy towarow [The problem of interest under the CISG - in Polish], Problemy Prawne Handlu Zagranicznego (2000) Vol. 19/20, 120-134