ÄMMÄLÄ, Tuula [Finland]

1998. Järkevä ja huolellinen henkilö - "A reasonable person" - Irtaimen kauppaa koskevan sopimuksen tulkinnassa [A "reasonable person" in the interpretation of contracts for the sale of goods - in Finnish], in: Juhlajulkaisu Leena Kartio 1938 - 30/8 - 1998. Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja. A. Juhlajulkaisut. Turku (1998) 407-420