CVETKOVIC, Predrag [Serbia]

2001. Tumaenje ugovora o medjunarodnoj prodaji robe: uloga principa dobre vere i problem ''medjunarodne'' interpretacije [Interpretation of Contracts of International Sale of Goods: Role of Good Faith Principle and the Problem of "International'' Interpretation - in Serbian], Pravo i privreda, Belgrade (5-8/2001) 966-979