DOKTER, Daan [Netherlands]

1998. De verhouding tussen abstracte en concrete schadevasstelling bij koop, opschorting [The relation between abstract and concrete damages, suspension (comparison of damages provisions of CISG with comparable articles of the Dutch Civil Code - in Dutch], Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (November 1998) 345-350