GOMARD, Bernhard [Denmark]

1988. Almindelig kontraktsret. Indgåelse, gyldighed, fortokning [Public contract law. Formation, validity, interpretation - in Danish], København Jurist- og Økonomforbundet (1988) 216 p. [CISG 27 n.8, 29 n.11, 38-39, 46, 64 n.12, 77 n.32]