HAGSTRØM, Viggo [Norway]

1995. Kjøpsrettskonvensjion, Norsk Kjøpslov og Internasjonal Rettsenhet [Sales law convention and international uniformity of the law - in Norwegian], Tidskrift for Rettsvitenskap (4/1995) 561-588