HAN Yonghong [China]

2003. Lun weiyue sunhai peichang zhong de ke yujian guize [Lun the Rule of Foreseeability in the Remedy of Damages - in Chinese], in: Guangdong waiyu waimao daxue xuebao [Journal of Guangdong University of Foreign Studies], Guangzhou (2003.5), Vol.14 No.1, 65-68