HELLNER, Jan [Sweden]

1991. Kontrollansvar och annat skadestandsansvar i den nya köprätten [Control liability and other forms of liability for damages in the new Sales Law - in Swedish], in: Tidsskrift for Rettsvitenskap (Oslo) 104 (1991) 141-179; in: Hellner, Julskrift, Stockholm: Författaren (1991); reprinted in: Hellner, Köch och avtal (1992) 213-251