HENSCHEL, René Franz [Denmark]

1997. De Forenede Nationers konvention om aftaler om internationale køb: retskilder fortolkning og udfyldning [The CISG: Sources of Law, Interpretation and Gap-filling - in Danish], Thesis, Århus Universitet (1997) available on the Internet off CISG-Denmark website <http://www.cisg.dk/CISGAFHA1.HTM>