HONNOLD, John O. [U.S.]

1984. Lianheguo guoji huowu xiaoshouhetong gongyue de jieshi yuanze [The "UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods" - Interpretation Principles - in Chinese], in: Faxue yicong [Legal Science Translation Series] (Beijing: Chinese Academy of Social Science, Legal Science Research Institute) (1984) No. 6, 46-52