KACZOROWSKA, Alina [Poland]

1992. Jednolitosc wykladni przepisów konwencji wiedenskiej z 1980 roku [Uniformity of interpretation of the CISG - in Polish], Panstwo i Prawo, no. 10 (1992) 71-77