KUCERA, Z.

1968. Úcinky prechodu vlastnického práva mezi stranami mezinárodní kupuní smlouvy [Effects of Transfer of Property on Parties of an International Contract of Sale - in Czech], Casopis pro mazinárodní právo (1968), 145.