KUCERA, Z.

1970. Kolizní problematika prechodu vlastnického práva k movitým vecem na základe mezinárodní kupní smlouvy [Problems of the Law Applicable to the Transfer of Property to Movables on the Basis of an International Contract of Sale - in Czech], Study of Czechoslovak Academy of Sciences (1970) No. 3/1970.