LEHRBERG, Bert

1995/1998. Avtalsolkning [Contract interpretation - in Swedish], Stockholm: Fritzes (1995) 148 p.; Norstedts Juridik, 2d ed. (1998) 185 p.