LI Wei [China]

2002. Lianheguo guoji huowu xiaoshou hetong gongyue pingshi [Comments and Interpretation of CISG - in Chinese], Beijing: Falv chubanshe (Law Press), (2002.8), 1st edition, 541 p.