LOOKOFSKY, Joseph M. [U.S./Denmark]

1993. International Privatret på formuerettens område [Private international law in the field of property law - in Danish], København: Jurist- og Økonomforbundet (1993) 108 p. [CISG 68, 74-77]