NAPIERALA, Jacek [Poland]

1993. Odpowiedzialnosc odszkodowawcza sprzedawcy w swietle postanowieñ konwencji wiedeñskiej [Responsibility of the seller for damages under the CISG - in Polish], Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Spoleczny, zeszyt (4/1993) 77-85