PELLE, Madelung Sørensen / WEBER, Martin / REBERNIK, Gert-Walther og Eidseth [Denmark]

1995. Kompendium i Formueret: pant, obligationsret 1-4, international privatret/CISG, regulering af fast ejendom, hovedpunkter af selskabsretten, kreditorforfølgning [Lecture notes on Private Law: Securities, Law of Obligations 1-4, Private International Law and CISG, Immovable Property Regulation, Main Areas of Company Law, Insolvency - in Danish] (1995)