RAHIKKA, Maisa

2006. Vahingonkorvausvastuun laajuuden määräytyminen irtaimen kaupassa kauppalain ja CISG:n mukaan [The extent of liability for damages under the Finnish Sale of Goods Act and under the CISG - in Finnish], Pro gradu -tutkielma. Yksityisoikeuden laitos, Helsinki: Helsingin yliopisto (2006)