RAJSKI, Jerzy [Poland]

1999. Jednolite zasady wykladni przepisów Konwencji Wiedenskiej o umowach miedzynarodowej sprzedazy towarów [Uniform principles of interpretation of the provisions of the Vienna Convention - in Polish], KPP (1999) No. 3