ROZENBERG, Mikhail Grigorievich [Russia]

2004. Nekotoriye voprosy primeneniya Venskoj konvencii o dogovorah mezhdynarodnoj kypli-prodazhi tovarov v praktike Mezhdynarodnogo kommercheskogo arbitrazhnogo syda pri TTP RF [Some Issues on Application of the Vienna Convention on Contracts for the International Sales of Goods in Practice of the International Commercial Arbitration Court at the Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation - in Russian], in: Book: Rossiya v kontekste mezhdynarodnogo razvitiya: mezhdynarodnoe chastnoe pravo, zashchita kulturnih cennostej, intelektualnaya sobstvennost, unifikaciaya prava. [Russia in the International Context: Private International Law, Cultural Heritage, Intellectual Property, Harmonization of Laws]. Festschrift für Mark Moiseevic Boguslavskij. A. Trunk, R. Knieper, A.G. Svetlanov, eds., Berlin, Berliner Wissenschafts-Verlag (2004) 739-748.