SIESBY, Erik

1990. Lærebog i International privatret. Almindelig del og formueret [Treatise on private international law. General part and property - in Danish], København: Jurist- og Økonomforbundet, 2d ed. (1990) 171 p. [CISG 100-101]