STEFANKOVA, N.

2005. Nahrada skody ako narok z porusenia zmluvneho zavazku pri medzinarodnej kupe tovaru [Damages as a Right Emerging from the Breach of Contract in International Sale of Goods - in Slovak] Sukromne a verejne právo sucasnosti. In: Zbornik z vedeckej konferencie doktorandov PF TU. Iura Edition, Bratislava 2005. s . 603-611.