SUN Lina [China]

2002. Weiyue sunhai peichang zhong keyujianxing guize yu yinguo guanxi de bijiao [Comparison of the Foreseeability Rule and Causality in Damages for Breach of Contract - in Chinese], in: Jingji luntan [Economic Forum], Shijiazhuang (2002.9), 32-34