SVENNÉ SCHMIDT, Torben

1987. International formueret [International property law - in Danish], København: Gad (1987) 326 p. [CISG mentioned 200, 210]