WIKMAN, Anders

2004. Vahingonkorvausvastuusta vapautumisen edellytykset CISG:n mukaan [The grounds for release from liability for damages under the CISG - in Finnish], Pro gradu -tutkielma, Helsinki: Helsingin yliopisto (2004)