XIAO Yong [China]

2002. Shuichanpin guoji maoyi zhong sunhai peichang falv jiuji [Legal Remedies for Damages in the International Sale of Aquatic Products - in Chinese], in: Zhongguo yuye jingji [China Fishery Economy], Beijing (2002.6), 48-49