YANG Heting [China]

2005. Guoji huowu maimai hetong zhong de fengxian zhuanyi he suoyouquan zhuanyi de shijian jiexian [The Time of Transfer of Risk and Transfer of Property in Contracts for the International Sale of Goods - in Chinese], in: Shandong jingji [Shandong Economy], Jinan (2005.1), Vol. 21 No. 1, 82-84