YANG Qiongzhen [China]

1994. Lun "Lianheguo guoji huowu xiaoshou hetong gongyue" zhongdi sunhai peichang zhidu: jian yu woguo sunhai peichang zhidu bijiao [Comparison of the CISG System of Compensation for Damages with the Chinese System - in Chinese], in: Fashang yanjiu [Research in Business Law] (1994) No. 3