YU Wangri [China]

2005. Lun lianheguo guoji huowu xiaoshou hetong gongyue weiyue sunhai peichang jiben yuanze [On the Basic Principles for Compensation of Damages under the CISG - in Chinese], in: Wuhan keji xueyuan xuebao [Journal of Wuhan Textile S.n.T. Institute], Wuhan 92005.70, No. 7, 85-87